• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Aktuelt - 26. april 2017

EU ønsker din holdning til passagerrettigheder

Har du haft problemer med at kombinere forskellige transportmidler på din rejse, og har du eventuelle forslag til løsninger? Så vil Europa-Kommissionen gerne høre netop din mening. Det gælder både enkeltpersoner såvel som organisationer i Midtjylland.

Aktuelt - 26. april 2017

Unge involveret i projekt om medborgerskab søges til europæisk arrangement

Kender du eller din organisation til et projekt, hvor unge mellem 18 og 30 år er ned til at styrke medborgerskab og tolerance i din by? Så har du nu chancen for at give unge en mulighed for at blive en del af et stort europæisk arrangement sammen med 60 andre europæiske unge.

Ansøgningsrunder - 26. april 2017

Vil du undersøge unge og ældres indflydelse på EU’s politik?

Kommissionen indkalder forslag der undersøger hvordan, hvor og i hvilken grad ældre og yngre EU-borgere inddrages i beslutningsprocesserne.

Arrangementer - 26. april 2017

Bliv klogere på et europæisk vandprojekt

I slutningen af maj inviterer projektet R3Water til et informationsarrangement, hvor du kan blive meget klogere på erfaringer og muligheder inden for genanvendelse af vand, ressourceudnyttelse og effektivitet i behandlingen af spildevand i byer. Udover projektets konsortium vil Europa-Kommissionen være til stede og holde oplæg om EU’s initiativer på området for genanvendelse af vand.

Arrangementer - 26. april 2017

Du kan stadig nå det - bliv klogere på EU-tilskud til miljø-, natur- og klimaprojekter

Det er ikke for sent, når Miljøstyrelsen inviterer alle interesserede til en informationsdag om EU’s tilskudsprogram LIFE samt beslægtede EU-tilskudsordninger.

Se alle aktuelle nyheder

26. april 2017

Bliv partner i projekt der udvikler teknologi til genkendelse af følelser

En koreansk SMV søger partnere til et projekt, der udvikler softwareteknologi til genkendelse af menneskelige følelser og sindsstemninger.

26. april 2017

SMV’er søges til projekt om genopladelige batterier

Et tysk forskningsinstitut søger partnere til projekt, der har til formål at udvikle redox-flow batterier, der kan genoplades ved brug af varmekilder med lav temperatur (<100 °C).

19. april 2017

Bliv partner i projekt om grønt iværksætteri

Satakunta University of Applied Sciences i Finland søger partnere til projekt, der har til formål at forbedre kompetencer relateret til grønt iværksætteri, for på den måde at understøtte vækst og konkurrenceevne i grønne virksomheder.

19. april 2017

Partnere søges til projekt om vedvarende energi

Det britiske universitet, University of St Andrews, søger partnere til projekt, der har til formål at teste, hvordan forladte industriområder kan udvikles til CO2-neutrale energisamfund. Projektet vil anvende en integreret tilgang med lav CO2-produktion, smart energidistribuering og – lagring samt genbrug af CO2.

19. april 2017

Partnere søges til Innovativ Offentlig Indkøb - Public Procurement of Innovation

Kristianstad Kommune planlægger at opføre en ny svømmehal i Kristianstad. Svømmehallen fungerer som væsentligt kulturelt mødested for mennesker på tværs af alder, køn og kultur. Samtidig er det omkostningsfuldt at opføre og vedligeholde, hvorfor kommunen søger partnere, der ønsker at indgå i et Public Procurement of Innovation (PPI).

Se alle aktuelle partnersøgninger

26. april 2017

Vil du undersøge unge og ældres indflydelse på EU’s politik?

Kommissionen indkalder forslag der undersøger hvordan, hvor og i hvilken grad ældre og yngre EU-borgere inddrages i beslutningsprocesserne.

26. april 2017

Indkaldelse af forslag inden for det transeuropæiske energinetværk

Et velintegreret og pålideligt energinetværk er afgørende for et konkurrencedygtigt indre marked på energiområdet. Europa-Kommissionen indkalder derfor forslag, der igangsætter investeringer i det tværeuropæisk energinetværk.

19. april 2017

Ny indkaldelser inden for bioøkonomi

Det store offentlig-private partnerskab mellem Europa-Kommissionen og de biobaserede industrier i Europa (BBI-JU) har åbnet for projektforslag.

19. april 2017

Save the date: Indkaldelse målrettet SMV'er i sundhedssektoren

Det EU-finansieret projekt INNOLABS, der har til formål at støtte SMV’ers udvikling af produkter, services og processer inden for sundhedssektoren, indkalder inden længe projektforslag.

12. april 2017

Indkaldelse af forslag til sikring af mobilitet på arbejdsmarkedet

Høj arbejdsløshed, særligt blandt unge, har længe været en fælles udfordring for EU-lande. For at imødekomme disse udfordringer, har Europa-Kommissionen offentliggjort en ny indkaldelse af projektforslag under programmet Employment, Social Affairs & inclusion ved navnet Reactivate.

Se alle ansøgningsrunder

26. april 2017

Bliv klogere på et europæisk vandprojekt

I slutningen af maj inviterer projektet R3Water til et informationsarrangement, hvor du kan blive meget klogere på erfaringer og muligheder inden for genanvendelse af vand, ressourceudnyttelse og effektivitet i behandlingen af spildevand i byer. Udover projektets konsortium vil Europa-Kommissionen være til stede og holde oplæg om EU’s initiativer på området for genanvendelse af vand.

26. april 2017

Du kan stadig nå det - bliv klogere på EU-tilskud til miljø-, natur- og klimaprojekter

Det er ikke for sent, når Miljøstyrelsen inviterer alle interesserede til en informationsdag om EU’s tilskudsprogram LIFE samt beslægtede EU-tilskudsordninger.

26. april 2017

Konference: Udkantsområder kan være løsningen på byens udfordringer

Byerne Antwerpen og Oslo inviterer til konference med titlen Urban Challanges: Fringe Solutions.

26. april 2017

Matchmaking arrangement om Internet of Things

Watify, et oplysningsinitiativ fra Europa-Kommissionen, inviterer d. 15. og 16. maj 2017 til arrangement med fokus på Internet of Things (IoT). Det sker i lyset af Europa-Kommissionens ønske om at stimulere den europæiske industris teknologiske transformation ved at sætte fokus på digitalt entreprenørskab. Her spiller IoT en væsentlig rolle.

26. april 2017

Save the date: European Week of Sport

Til september lyder startskuddet til årets europæiske sportsuge, hvor alle – unge såvel som gamle – kan deltage uanset deres fysiske aktivitetsniveau. Formålet er nemlig at fremme en aktiv hverdag ved at fokusere på græsrodsinitiativer, der skaber mulighed for bevægelser og aktivitet hos alle generationer i hele Europa.

Se alle

26. april 2017

EU ønsker din holdning til passagerrettigheder

Har du haft problemer med at kombinere forskellige transportmidler på din rejse, og har du eventuelle forslag til løsninger? Så vil Europa-Kommissionen gerne høre netop din mening. Det gælder både enkeltpersoner såvel som organisationer i Midtjylland.

26. april 2017

Unge involveret i projekt om medborgerskab søges til europæisk arrangement

Kender du eller din organisation til et projekt, hvor unge mellem 18 og 30 år er ned til at styrke medborgerskab og tolerance i din by? Så har du nu chancen for at give unge en mulighed for at blive en del af et stort europæisk arrangement sammen med 60 andre europæiske unge.

12. april 2017

Danske forskere har succes med at hente støttekroner fra EU

Siden 2014 har 967 projekter med dansk deltagelse modtaget et boost på næsten 4,12 milliarder kroner fra EU's forsknings- og innovationsrammeprogram Horizon 2020. De mange millioner, som Danmark har hentet hjem fra EU, er et vigtigt bidrag til væksten i hele landet.

5. april 2017

Vind pris for kommunikationskampagne

European Public Communication Award 2017 har åbnet op for ansøgninger til prisen for bedste kommunikationskampagne.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu