• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Ledige stillinger - 16. oktober 2017

Skal du være vores nye administrative assistent?

Har du overblik, ordenssans og en ordentlig portion humor? Bor du i Bruxelles? Og vil du have et administrativt deltidsjob for et EU-kontor, hvor vi har det sjovt, selv når vi har travlt?

Aktuelt - 11. oktober 2017

Vil du gerne have gratis, professionel hjælp til PR på dit projekt?

Har du lavet et forsknings- eller innovationsprojekt på enten regionalt, nationalt eller europæisk plan, som resten af Europa kunne få glæde af at høre om? Så har Europa-Kommissionen netop lanceret en ordning, der kan gøre det lettere for dig at kommunikere dine projektresultater ud til de rette målgrupper. Ordningen hedder Common Dissemination Booster (CDB), er gratis og tilbyder en række forskellige formidlingsservices, deriblandt professionel hjælp til dine PR-aktiviteter.

Aktuelt - 11. oktober 2017

EU offentliggør de første forsknings- og innovationsemner

I løbet af denne uge vil EU offentliggøre en række arbejdsprogrammer for 2018-2020 under Horizon 2020. Der er endnu tale om udkast til arbejdsprogrammer for perioden. Emnerne er inden for Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), Nano, Transport, Samfund og Fremtidens teknologier. De øvrige emner under Horizon 2020 forventes klar den 8. oktober 2017, og de endeligt vedtagne arbejdsprogrammer med fastlagt budgetter forventes offentliggjort 27. oktober 2017. Det er derfor vigtigt at understrege, at udkastene alene er vejledende, og at ændringer kan forekomme.

Aktuelt - 11. oktober 2017

Sidste frist for at søge EUopSTART

EU offentliggør i disse dage forsknings og innovationsprogrammerne under Horizon 2020 for 2018-2020. EUopSTART er en dansk ordning, der skal styrke danske virksomheders og vidensinstitutioners deltagelse i programmerne. Ordningen kan dække op til 50 procent af udgifterne forbundet med det forberedende arbejde.

Ansøgningsrunder - 11. oktober 2017

Ansøg og bliv partner i et Erasmus+-projekt

Du har nu muligheden for at ansøge om at blive partner i et Erasmus+ projekt. Det gør du ved at følge guiden, som du kan finde her. Her vil du kunne læse om, hvordan du kan ansøge.

I linket finder du beskrivelserne af de 13 udvalgte projekter, som søger partnere. Projektlederen udvælger de ansøgte partnere og inviterer dem med på en projektudviklingsworkshop i Bruxelles. Her får du muligheden for at netværke og udvikle projektet sammen med projektlederen og andre partnere.

Se alle aktuelle nyheder

11. oktober 2017

Vil du være med til at hjælpe kommunikationsprocessen for patienter med komplicerede og krævende skader?

En ukrainsk SMV søger partnere til et projekt om at styrke kommunikationsprocessen mellem patienter, der kræver behandling med hydrogel, og disses læger, hospitaler og medicinalproducenter i Europa. Systemet skal være IKT baseret for at sænke udgifterne, samtidig med at man øger støtten til patienter med komplicerede skader og hjælper dem til hurtigere genetablering.

11. oktober 2017

Projekt søger partner til udvinding af fosfat fra spildevand

Et belgisk projekt søger partnere til at optimere udvindingen af fosfatstoffer. Formålet med projektet er at udvikle teknologier til at øge indsamlingen af fosfor og fosfat i urbant spildevand. Fosfat er en vigtig ressource i Europa, både som gødning, madpræservering og i industrielle processer. Efterspørgslen på stoffet stiger i takt med befolkningsforøgelsen, men udvinding af fosfat er dyrt og ineffektivt. Særligt opløsningen af både kemisk og biologisk fosfor i spildevand er en udfordring, som projektet ønsker at finde en teknologisk løsning på. Derudover ønsker projektet at optimere forædlingsprocessen.

4. oktober 2017

Klinisk forskningscenter søges til Eurostars-projekt

En tysk virksomhed specialiseret i måling- og sensorteknologi søger et klinisk forskningscenter til at deltage i et Eurostars-projekt. Projektets formål er at udvikle en standardiseret metode og en prototype for ikke-invasive blodtryksmålings-instrumenter for derved at kunne monitorere patienters data på en systematisk og mere troværdig måde.

4. oktober 2017

Spansk virksomhed søger partner med ekspertise inden for 3D-printning

Et stor spansk IKT-selskab arbejder i øjeblikket på et projektforslag til EUREKA og søger nu efter partnere til projektet. Projektideen baserer sig på en ”Try and Buy IT Platform”, og sigter mod at definere en ny og åben arkitektur og en fælles ramme samt et sæt fælles services, som er baseret på en fleksibel forretningsmodel, der møder behovene i modeindustrien.

27. september 2017

Partner søges til projekt om udnyttelse af IT-teknologi til automatiseret medicinsk behandling af kroniske smerter

En spansk SMV søger partner til et projekt der skal hjælpe patienter med kroniske smerter til at kunne få doseret smertestillende medicin automatisk ved hjælp af teknologisk overvågning af deres behov. Formålet er at udvikle en lille elektronisk enhed, som nemt kan tilsluttes inhalatorer, og som kan sikre den rette dosering af den rette type smertestillende medicin under omstændighederne.

Se alle aktuelle partnersøgninger

11. oktober 2017

Ansøg og bliv partner i et Erasmus+-projekt

Du har nu muligheden for at ansøge om at blive partner i et Erasmus+ projekt. Det gør du ved at følge guiden, som du kan finde her. Her vil du kunne læse om, hvordan du kan ansøge.

I linket finder du beskrivelserne af de 13 udvalgte projekter, som søger partnere. Projektlederen udvælger de ansøgte partnere og inviterer dem med på en projektudviklingsworkshop i Bruxelles. Her får du muligheden for at netværke og udvikle projektet sammen med projektlederen og andre partnere.

11. oktober 2017

Den tredje indkaldelse under URBACT Transfer Networks er nu åben

URBACTS Transfer Networks er et udvekslings -og læringsværktøj, der fokuserer på tilpasningen og overførslen af praksis mellem europæiske byer. Byer, der er blevet tildelt URBACT Good Practice-mærket skal lede andre byer i samme retning.

27. september 2017

Ny ansøgningsrunde inden for Creative Europe kultur-delprogrammet

Der er nu åbnet for en ny ansøgningsrunde under den del af Creative Europe programmet, der omhandler tilskud til kultur. Udover tilskud til small-scale og large-scale kulturprojekter åbnes der med denne ansøgningsrunde også for en særlig pulje, der giver tilskud til projekter med særligt fokus på kulturarv og i tilkobling til det europæiske kulturarvsår 2018. Både den særlige og den ordinære pulje er åben for europæiske kulturelle og kreative aktører, der er aktive i de kulturelle og kreative sektorer.

27. september 2017

COST indkalder danske forskere til styregrupper for internationale netværk

Hvis du forsker i civile rettigheder og demokrati i Europa, fysik og kvanteteknologier eller klimaændringer i tørre landområder er det internationale forskernetværk, COST, på udkig efter dig. COST søger danske repræsentanter til styregrupperne for 15 nye COST-netværk.

27. september 2017

Ny indkaldelse under URBACT-programmet

Skal din by være en del af et netværk af ’good practice’ byer? Vidensdeling mellem europæiske byer er vigtigt for at implementere bæredygtige politikker for byerne. Der er nu åbnet for indkaldelse til Transfer Networks under URBACT-programmet.

Se alle ansøgningsrunder

11. oktober 2017

Deltag i ”Sustainable Urban Drainage”-konference

Denne konference fokuserer på at fremme tværfaglig dialog under emnet ”Sustainable Urban Drainage” gennem planlægnings -og reguleringsperspektiver inklusiv juridiske, sociale og økonomiske aspekter.

11. oktober 2017

Deltag i Amsterdam International Water Week 2017

Tirsdag den 31. oktober 2017 og onsdag den 1. november 2017 afholder RAI Amsterdam et arrangement vedrørende regulering af oversvømmelse og forvaltning af vandressourcer. Under dette arrangement vil Floodex Europe blive lanceret. Floodex Europe vil fokusere på udstyr, løsninger og muligheder inden for forebyggelse og håndtering af oversvømmelser.

11. oktober 2017

Deltag i konference om Erasmus+ i de danske institutioner

Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til konference om Erasmus+ i de danske institutioner, hvor der sættes fokus på effekterne af Erasmus+ og fremtidsperspektiverne for det populære uddannelsesprogram. Erasmus+ giver hvert år flere tusinde elever, unge, studerende, undervisere og medarbejdere mulighed for at rejse ud på studie-, praktik-, og uddannelsesophold i Europa.

11. oktober 2017

Kom med til konference om Naturbaserede Løsninger

Konferencen adresserer naturbaserede vinkler og snitflader mellem forskning, erhverv, samfund og politikere. Konferencen udgør en platform, der gør det muligt at præsentere og diskutere de nyeste trends, innovation og problemstillinger samt praktiske udfordringer og løsninger.

11. oktober 2017

Vær med til at sætte dagsordenen for European Social Services konferencen i 2018

Den 26. udgave af European Social Services konference undersøger, hvordan vi kan forbedre ydelser ved at investere i og styrke de aktører og lokalsamfund, der udgør grundlaget for social velfærd. I løbet af denne konference vil en række organisationer fra alle sektorer være vært for interaktive workshops, der viser de sidste nye eksempler på innovativ praksis inden for social velfærd i Europa – og din organisation kan blive en af dem!

Se alle

11. oktober 2017

Vil du gerne have gratis, professionel hjælp til PR på dit projekt?

Har du lavet et forsknings- eller innovationsprojekt på enten regionalt, nationalt eller europæisk plan, som resten af Europa kunne få glæde af at høre om? Så har Europa-Kommissionen netop lanceret en ordning, der kan gøre det lettere for dig at kommunikere dine projektresultater ud til de rette målgrupper. Ordningen hedder Common Dissemination Booster (CDB), er gratis og tilbyder en række forskellige formidlingsservices, deriblandt professionel hjælp til dine PR-aktiviteter.

11. oktober 2017

EU offentliggør de første forsknings- og innovationsemner

I løbet af denne uge vil EU offentliggøre en række arbejdsprogrammer for 2018-2020 under Horizon 2020. Der er endnu tale om udkast til arbejdsprogrammer for perioden. Emnerne er inden for Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), Nano, Transport, Samfund og Fremtidens teknologier. De øvrige emner under Horizon 2020 forventes klar den 8. oktober 2017, og de endeligt vedtagne arbejdsprogrammer med fastlagt budgetter forventes offentliggjort 27. oktober 2017. Det er derfor vigtigt at understrege, at udkastene alene er vejledende, og at ændringer kan forekomme.

11. oktober 2017

Sidste frist for at søge EUopSTART

EU offentliggør i disse dage forsknings og innovationsprogrammerne under Horizon 2020 for 2018-2020. EUopSTART er en dansk ordning, der skal styrke danske virksomheders og vidensinstitutioners deltagelse i programmerne. Ordningen kan dække op til 50 procent af udgifterne forbundet med det forberedende arbejde.

11. oktober 2017

Region Midtjylland og CDEU i Gdansk for at lære om SMV-internationalisering på polsk

CDEU og Region Midtjylland deltager sammen i Interreg Europe-projektet ”Everywhere International SMEs” (eller EIS), hvor de gennemgår og forbedrer regionens støtte til internationalisering af små- og mellemstore virksomheder. Du kan læse mere om EIS her.

4. oktober 2017

Skal din virksomhed vinde en European Digital Skills Award?

En befolkning med digitale færdigheder er vital, når det gælder konkurrencedygtighed i Europa. Alligevel mangler 44% af europæerne grundlæggende digitale færdigheder.
Derfor har Europa-Kommissionen nu for anden gang lanceret European Digital Skills Awards og inviterer dermed europæiske virksomheder til at indsende projekter, der har været med til at løfte de digitale færdigheder i Europa.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu