Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Central Denmark er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland. Bag Central Denmark står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Kontorets vision er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU.

Læs mere om kontoret

 

Nyt fra EU

  • Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Andet
Andet - 9. juli 2014

EU-tilskud til århusiansk vejbelysning

Aarhus Kommune har modtaget 7 mio. kr. i tilskud til energirenovering fra EU’s ELENA-pulje, som ud over selve energibesparelsen skal forbedre vejbelysningen og skabe større trafiksikkerhed. Central Denmark EU Office har været var særligt aktiv i opstartsfasen af ansøgningsprocessen og med at skabe kontakt til den tyske, ansvarlige bank. Støttemidlerne skal nu bruges til at udskifte omkring 29.000 gadelamper og mindske energiforbruget til vejbelysning i kommunen med 35 %.

Arrangementer - 9. juli 2014

International Horizon 2020-kongres i København

WAITRO, World Association of Industrial and Technological Research Organizations, indbyder til en international kongres med fokus på vidensdeling og muligheder for teknologiske organisationer, forskningsorganisationer, universiteter og virksomheder. Ud over at høre om hvordan man kan få fingre i midler fra Horizon 2020 eller internationale fonde, er der også indlagt muligheder for at netværke og skabe konsortier.

Partnersøgninger - 9. juli 2014

Genbrug affaldet fra norske burlaks

Region Rogaland i Norge eksporterer årligt 50.000 ton laks, hvoraf en stor del er opdrættet. For hvert kilo opdrættet laks kommer der omkring et kilo affald, som nordmændene nu søger at omdanne til organisk materiale eller biogas ved hjælp af tekniske eller biologiske løsninger. Til dette skal de bruge europæiske partnere til et Interreg-projekt.

Andet - 9. juli 2014

Markant kulturpersonlighed ny europæisk spydspids for midtjysk kulturliv

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, CDEU, har ansat Lone Leth Larsen i en nyoprettet stilling som EU-kulturrådgiver. Med ansættelsen sættes der skarpt fokus på at få styrket internationaliseringen af midtjysk kulturliv, særligt i relation til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Hendes CV tæller en imponerende række job og bestyrelsesposter internationalt som nationalt inden for kulturområdet.

Partnersøgninger - 9. juli 2014

Franske udvekslingsmuligheder inden for handel og service i fødevaresektoren

Den franske skole Gabriel Deshayes søger efter partnere til udveksling af elever under Erasmus+. Der søges primært danske praktikpladser til de franske elever, men danske elever får også mulighed for at supplere uddannelsen med et fransk praktikophold.

Se alle aktuelle nyheder

9. juli 2014

Genbrug affaldet fra norske burlaks

Region Rogaland i Norge eksporterer årligt 50.000 ton laks, hvoraf en stor del er opdrættet. For hvert kilo opdrættet laks kommer der omkring et kilo affald, som nordmændene nu søger at omdanne til organisk materiale eller biogas ved hjælp af tekniske eller biologiske løsninger. Til dette skal de bruge europæiske partnere til et Interreg-projekt.

9. juli 2014

Franske udvekslingsmuligheder inden for handel og service i fødevaresektoren

Den franske skole Gabriel Deshayes søger efter partnere til udveksling af elever under Erasmus+. Der søges primært danske praktikpladser til de franske elever, men danske elever får også mulighed for at supplere uddannelsen med et fransk praktikophold.

9. juli 2014

Tjen penge på turisme

Ryfylke (Norge) søger europæiske partnere til et Interreg-projekt om, hvordan man får flere turister til at bruge mere tid og flere penge i regionen. Projektet forventes at indeholde alt fra, hvordan man laver attraktive vandreruter til, hvordan man tiltrækker investorer og udvikler nye virksomheder med fokus på turisme.

24. juni 2014

Online ”one-stop-shop” til udsatte unge

Kommunalbestyrelsen i Hertfordshire County (England) har identificeret store udfordringer for myndighederne i at komme i kontakt med udsatte unge. Derfor søger de nu efter europæiske partnere til et projekt om oprettelsen af en online one-stop-shop, der skal nedbryde barrierer, forbedre den offentlige service og samtidig sænke de offentlige udgifter.

24. juni 2014

Forbedring af el-cyklerne

Under Horizon 2020-temaet Grønne Køretøjer søger de italienske Centro Consorzi efter partnere til et projekt om el-cykler. Projektdeltagerne skal arbejde med at designe en el-cykelmotor med minimal vægt, størrelse, vedligeholdelse og pris.

Se alle aktuelle partnersøgninger

9. juli 2014

Bliv del af ekspertnetværk om uddannelsernes sociale dimension

Arbejder du med de sociale aspekter af uddannelse, og kunne du tænke dig at rådgive europæiske beslutningstagere på området? Så er det nu, du skal besvare Europa-Kommissionens offentlige udbud, der vil etablere et netværk af eksperter inden for den sociale dimension af uddannelse og erhvervsuddannelse.

9. juli 2014

Afhjælp manglen på kvalificeret arbejdskraft i EU

Europa-Kommissionen har åbnet for en ny ansøgningsrunde, hvis overordnede formål er at fremme nye former for samarbejde mellem offentlige og private aktører på arbejdsmarkedet – fx arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutioner, virksomheder (herunder SMV’er), handelskamre og arbejdsformidlinger. Initiativet retter sig mod den vedvarende mangel på kvalificeret arbejdskraft og dermed hjælpe med at udligne kløften mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft i EU.

25. juni 2014

Så er der liv i miljø- og klimaprogrammet

LIFE er navnet på EU’s tilskudsprogram for miljø- og klimaprojekter. Programmet, der dækker 2014-2017, har nu åbnet for første ansøgningsrunde. Der er meget ændret i Life, men som tidligere er det muligt at lave såkaldte ’traditionelle projekter’.

25. juni 2014

COSME: Skab synergier mellem turisme- og chokoladeindustrien

Hvordan kan et samarbejde om luksusvarer hjælpe turismen på vej? Dét spørgsmål ønsker Europa-Kommissionen at få svar på og har derfor åbnet for en ny ansøgningsrunde, der skal bidrage til at udvikle synergier mellem turismesektoren og high-end industrier på europæisk niveau. Det overordnede formål er at yde støtte til et trans-europæisk samarbejde med henblik på at designe og udvikle nyskabende, tværnationale produkter, der baserer sig på en fælleseuropæisk kulturel og/eller industriel arv, og som kan bidrage til at diversificere udbuddet af europæiske turismetilbud. Indkaldelsen er i første omgang åben for tre produkttyper, som er blevet udvalgt pga. deres økonomiske potentiale: parfume, chokolade og smykker.

24. juni 2014

EUopSTART åbner for 2. ansøgningsrunde 1. juli

Få økonomisk tilskud til det forberedende arbejde til dansk deltagelse i europæiske forskningsprojekter, når Uddannelses- og Forskningsministeriet åbner for 2. ansøgningsrunde til EUopSTART-puljen d. 1. juli 2014. Bl.a. er Horizon 2020, Eurostars og AAL omfattet af ordningen.

Se alle ansøgningsrunder

9. juli 2014

International Horizon 2020-kongres i København

WAITRO, World Association of Industrial and Technological Research Organizations, indbyder til en international kongres med fokus på vidensdeling og muligheder for teknologiske organisationer, forskningsorganisationer, universiteter og virksomheder. Ud over at høre om hvordan man kan få fingre i midler fra Horizon 2020 eller internationale fonde, er der også indlagt muligheder for at netværke og skabe konsortier.

2. juli 2014

International konference om kompetenceopbygning

Hvordan kan man udvikle lokale og institutionelle strategier til at overkomme de europæiske udfordringer med at få uddannelsessystem og arbejdsmarked til at passe sammen? Gruppen bag CB4LLP arrangerer til efteråret en konference, hvor praktikere (Capacity Builders), beslutningstagere og lokale/regionale udviklingskontorer kan udveksle erfaringer og løsningsforslag.

2. juli 2014

Smag på de belgiske, finske og vietnamesiske PISA-opskrifter

Repræsentanter fra Finland, Vietnam og Belgien deler ud af deres erfaringer til en konference om hvordan man klarer sig godt – og om man bør klare sig godt – i PISA-undersøgelserne. Vietnam lå i 2012 højere end Danmark på alle undersøgelsens parametre, på trods af et betydeligt lavere velstandsniveau og Finland har i flere år ligget i toppen af ranglisten, men ser ud til at være ved at miste grebet.

18. juni 2014

Kom til EU Design Days d. 24.-26. september 2014

Dette års EU Design Days samler SMV’er, designere, europæiske beslutningstagere, uddannelsesinstitutioner, forskere samt lokale og regionale myndigheder til tre dage i Bruxelles med fokus på design. Temaerne er dette år den økonomiske værdi af design, og hvordan man kan hjælpe unge designere og designvirksomheder.

11. juni 2014

Kom til infodag om Erasmus for unge iværksættere

Torsdag d. 19. juni 2014 indbyder Europa-Kommissionen til infodag omkring det europæiske udvekslingsprogram for iværksættere, ’Erasmus for unge iværksættere’. Arrangementet skal informere potentielle aspiranter om den forestående ansøgningsrunde med deadline for indsendelse af ansøgninger d. 17. juli 2014.

Se alle

9. juli 2014

EU-tilskud til århusiansk vejbelysning

Aarhus Kommune har modtaget 7 mio. kr. i tilskud til energirenovering fra EU’s ELENA-pulje, som ud over selve energibesparelsen skal forbedre vejbelysningen og skabe større trafiksikkerhed. Central Denmark EU Office har været var særligt aktiv i opstartsfasen af ansøgningsprocessen og med at skabe kontakt til den tyske, ansvarlige bank. Støttemidlerne skal nu bruges til at udskifte omkring 29.000 gadelamper og mindske energiforbruget til vejbelysning i kommunen med 35 %.

9. juli 2014

Markant kulturpersonlighed ny europæisk spydspids for midtjysk kulturliv

Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, CDEU, har ansat Lone Leth Larsen i en nyoprettet stilling som EU-kulturrådgiver. Med ansættelsen sættes der skarpt fokus på at få styrket internationaliseringen af midtjysk kulturliv, særligt i relation til Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017. Hendes CV tæller en imponerende række job og bestyrelsesposter internationalt som nationalt inden for kulturområdet.

8. juli 2014

Flere grønne arbejdspladser i EU

Som en del af strategien om at EU i højere grad skal overgå til grøn økonomi i fremtiden, har Europa-Kommissionen fremlagt et initiativ om grøn beskæftigelse og udnyttelse af jobskabelsespotentialet i den grønne økonomi. Forventningen er at der vil blive skabt 20 mio. grønne arbejdspladser i EU, eksempelvis inden for information, teknologi eller miljøvenlige materialer, som allerede i dage er blandt de hurtigst voksende sektorer i Europa.

8. juli 2014

293 EU-millioner på vej mod Vestjysk bioraffinaderi

Maabjerg Energy Concept har i dag fået tilsagn om 293 mio. kr. i EU-støtte til at bygge et nyt stort bioethanolanlæg mellem Holstebro og Struer. Anlægget forventes at kunne producere 80 millioner liter 2G-bioethanol og skal bidrage til, at Maabjerg Energy Concept kan indfri forventningen om at skabe 1000 permanente job, når anlægget tages i drift fra 2017.

8. juli 2014

Vis din projektvideo under OPEN DAYS 2014

I forbindelse med afviklingen af OPEN DAYS 2014 vil der tirsdag d. 7. oktober og onsdag d. 8. oktober blive vist en række videoklips med forskellige, udvalgte projekter og god praksis inden for regional udvikling og byudvikling fra hele Europa. Og vil du have din video med på spillelisten, er det lige nu, du skal slå til.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu