• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Arrangementer - 29. juni 2016

Deltag i konference om internationalisering af dansk forskning

Intensiteten og omfanget af internationalisering af forskning får en stadig støtte betydning, og videnskabelige publikationer udarbejdet i internationalt samarbejde spiller en væsentlig rolle, når det gælder gennemslagskraften af forskningen. Derfor sætter konferencen fokus på netværk og mobilitet, og der vil bl.a. være oplæg fra både forskere og universitetsledere om, hvordan de arbejder strategisk med international mobilitet og netværk.

Gode historier - 29. juni 2016

CDEU på konsulentkursus

På CDEU vil vi altid gerne blive bedre til vores arbejde, end vi allerede er, og derfor startede vi i denne uge en proces, som gerne skulle gøre os til endnu bedre konsulenter og projektledere. I går havde vi således besøg af konsulent Lotte Grünbaum fra Lotte Grünbaum Consulting i Hellerup, og hun gav os via sin mangeårige baggrund i projektledelse en indsigt i, hvordan vores personligheder spiller ind på vores roller som medarbejdere, samtidig med, at der blev skabt en fælles referenceramme for vores arbejde som konsulenter og projektledere.

Arrangementer - 29. juni 2016

Prisuddeling: Livslang læring

For at fejre kreative, innovative og inklusive undervisningsinitiativer bliver der nu afholdt en prisuddeling, hvor de bedste læringsinitiativer bliver fremhævet, viden bliver videregivet og partnerskaber oprettes. Der vil blive kåret tre vindere og de ti bedste initiativer vil blive udstillet.

Partnersøgninger - 29. juni 2016

Borgerdrevet regional udvikling

Europa står over for en lang række globale udfordringer, både indenfor bl.a økonomi, demografi, klima og miljø og immigration. Regionerne har et medansvar for at få løst disse problemer. Et konsortium ledet af en finsk region søger derfor partnere, der vil være med til at løse nogle af alle disse udfordringer med fokus på at hjælpe og inddrage regionens borgere.

Partnersøgninger - 29. juni 2016

Identitetens betydning for sociale problemer

En spansk forsker i psykologi er ved at udvikle nye metoder til at kortlægge identitetens betydning for en række sociale problemer såsom marginalisering, mental sundhed, radikalisering og stigmatisering. Til at udvikle disse metoder søger han nu partnere som en del af Marie Skłodowska-Curie-programmet.

Se alle aktuelle nyheder

29. juni 2016

Borgerdrevet regional udvikling

Europa står over for en lang række globale udfordringer, både indenfor bl.a økonomi, demografi, klima og miljø og immigration. Regionerne har et medansvar for at få løst disse problemer. Et konsortium ledet af en finsk region søger derfor partnere, der vil være med til at løse nogle af alle disse udfordringer med fokus på at hjælpe og inddrage regionens borgere.

29. juni 2016

Identitetens betydning for sociale problemer

En spansk forsker i psykologi er ved at udvikle nye metoder til at kortlægge identitetens betydning for en række sociale problemer såsom marginalisering, mental sundhed, radikalisering og stigmatisering. Til at udvikle disse metoder søger han nu partnere som en del af Marie Skłodowska-Curie-programmet.

29. juni 2016

Partnere søges til europæiske sundhedsprojekter

Central Denmark EU Office deltog i sidste uge til et event i ERRIN-netværket (European Regions Research And Innovation Network) om sundhed, hvor der var fokus på at skabe internationale samarbejder. Til arrangementet blev der præsenteret 14 forskellige sundhedsprojekter inden for fire forskellige områder. Der søges partnere til samtlige projekter. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af de forskellige projekter.

22. juni 2016

Udvikling af mobile løsninger på byggepladser

En fransk SVM søger industrielle partnere, der er villige til at udvikle og implementere digitale løsninger på byggepladser. Partnerne skal også have mulighed for at designe innovative enheder, der kan registrere data på byggepladser. Virksomheden planlægger at søge støtte under Eurostars-programmet.

15. juni 2016

Forsker søges til postdoc-forskningsophold i Spanien

Institut for Biomedicin og Bioteknologi ved universitetet i Kantabrien i det nordlige Spanien søger kandidater til et individuelt postdocstipendium inden for molekylær biologi. De ønsker at søge støtte til mobilitetsopholdet under Horizon 2020s program Marie Skłodowska-Curie.

Se alle aktuelle partnersøgninger

29. juni 2016

Vind Den Europæiske Sprogpris 2016

Hvert år uddeles Den Europæiske Sprogpris til personer eller projekter, som bidrager til at udvikle læring af fremmedsprog. Hvis du kender til et projekt eller en person, som arbejder innovativt og engageret med læring af fremmedsprog har du nu mulighed for at indstille gode projekter eller ildsjæle til Den Europæiske Sprogpris 2016.

22. juni 2016

Det er nu igen muligt at indsende ansøgninger under Eurostars

Eurostars støtter forsknings- og udviklingsorienterede små og mellemstore virksomheder, som udvikler innovative produkter, processer og services inden for alle teknologiske områder. Det er nu igen muligt at indsende ansøgninger frem mod næste deadline d. 15. september 2016.

22. juni 2016

Skal din by vinde prisen som Europas mest tilgængelige by i 2017?

Er der i din by gode eksempler på, hvordan man kan gøre Europas byer mere tilgængelige for ældre og handikappede? Så er det nu muligt at indsende en ansøgning med en begrundelse for, hvorfor netop din by skal belønnes med prisen Access City Award 2017.

15. juni 2016

Netværkssamarbejde mellem Europas kommuner

Når to kommuner indgår en venskabsbyaftale, skabes der en tæt forbindelse mellem dem. Venskabsbyforbindelser rummer derfor muligheder for netværkssamarbejde, som bør udnyttes til udvikling af tematiske og langvarige samarbejde mellem venskabsbyer. Kommissionen støtter udviklingen af sådanne netværk med denne indkaldelse under puljen Europa for Borgerne.

15. juni 2016

Flere SMV’er skal have adgang til offentlige udbud

For at sikre, at de offentlige udbud bliver vundet af de bedste virksomheder er det afgørende, at så mange SMV’er som muligt har adgang til og mulighed for at byde ind på de kontrakter der bliver sendt i udbud. Der er dog mange SMV’er som ikke byder på kontrakter fra andre EU-lande. Der ligger her et stort uudnyttet potentiale. Det vil denne indkaldelse forsøge at ændre på.

Se alle ansøgningsrunder

29. juni 2016

Deltag i konference om internationalisering af dansk forskning

Intensiteten og omfanget af internationalisering af forskning får en stadig støtte betydning, og videnskabelige publikationer udarbejdet i internationalt samarbejde spiller en væsentlig rolle, når det gælder gennemslagskraften af forskningen. Derfor sætter konferencen fokus på netværk og mobilitet, og der vil bl.a. være oplæg fra både forskere og universitetsledere om, hvordan de arbejder strategisk med international mobilitet og netværk.

29. juni 2016

Prisuddeling: Livslang læring

For at fejre kreative, innovative og inklusive undervisningsinitiativer bliver der nu afholdt en prisuddeling, hvor de bedste læringsinitiativer bliver fremhævet, viden bliver videregivet og partnerskaber oprettes. Der vil blive kåret tre vindere og de ti bedste initiativer vil blive udstillet.

22. juni 2016

Deltag i sommeruniversitet og lær mere om byudvikling

Sommeruniversitetet er en unik læringsrejse, der sigter på at opbygge færdigheder og evner for byer, der deltager i URBACT-programmet. Der er fokus på at styrke samarbejdet mellem partnere og give partnere værktøjer, metoder og volumen, der er nødvendig for succesfuld udvikling af lokale integrerede bypolitikker.

22. juni 2016

Konference: Digitale færdigheder og beskæftigelse

Som det sidste led i Komissionens kampagne ”eSkills for Jobs” og så første led i Slovakiets EU-formandskab, er der nu planlagt en konference, der skal sætte fokus på, hvilken betydning digitale færdigheder har på ansættelser, arbejdsløshed samt integration og på den baggrund vise hvilken betydning nye digitale færdigheder har for fremtidens arbejdsmarked.

22. juni 2016

Konference: Byers rolle for folkesundheden

For sjette gang bliver der nu afholdt konference om folkesundheden, set fra et bymæssigt perspektiv. Konferencen er arrangeret i samarbejde med London Drug and Alcohol Policy Forum og skal belyse det komplekse forhold der er mellem politikere, akademikere og forskere samt individer og samfund.

Se alle

29. juni 2016

Forskertalent fra Aarhus Universitet sendes til årets nobeltræf i Tyskland

I slutningen af juni afholdes traditionen tro Lindau Nobel Laureate Meeting i Bodensee i Tyskland. Det Frie Forskningsråd sender to forskertalenter til konferencen, hvoraf den ene er ph.d.-studerende Alexander Holm Kiilerich fra Aarhus Universitet

29. juni 2016

Brexit – set fra Midtjylland

Alle i Bruxelles taler i disse dage om Brexit. For os på CDEU er det en trist besked, at UK ønsker at forlade EU og dermed den eneste eksisterende ramme om europæisk samarbejde. UK er på mange områder en god samarbejdspartner for Midtjylland og midtjyske organisationer og virksomheder. UK og Danmark har mange fællestræk, når det gælder om at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer og klargøre vores samfund til fremtidens udfordringer. Med et UK på vej ud af EU, er der sået stor tvivl om, hvordan fremtiden er for disse samarbejdsrelationer.

22. juni 2016

Ny europæisk dagsorden for færdigheder

Europa-Kommission vedtog d. 10. juni en omfattende ny dagsorden for færdigheder for Europa. Central Denmark EU Office deltog i fredags i et møde i uddannelsesnetværket ReSET, hvor der var fokus på den nye dagsorden. Sonia Peressini fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion deltog på mødet, og hun præsenterede den netop vedtagne dagsorden.

22. juni 2016

Forberedende ansøgningsrunde åbner snart

Interreg Østersøen har netop fastlagt hvornår det næste gang er muligt at ansøge om seed money. Seed money er en betegnelse for risikovillig kapital, der skal supplere projekter i østersøregionen, som har særlig strategisk betydning og som styrker samarbejdet på tværs af Østersøens regioner.

22. juni 2016

Nye ændringer i landdistriktsprogrammet

Komissionen har netop godkendt en række ændringer i Landdistriktsprogrammet. Disse nye ændringer betyder, at Landdistriktsprogrammet samlet set stiger med 2,1 milliarder kroner i perioden 2016-2020.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu