Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Central Denmark er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland. Bag Central Denmark står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Kontorets vision er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU.

Læs mere om kontoret

 

Nyt fra EU

  • Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Andet
Andet - 25. marts 2015

Nemmere vej til Europa for lærerstuderende

Hjemmesiden SchoolEducationGateway.eu udvider nu til at inkludere en database, som skal matche lærerstuderende med praktikpladser ude i Europa.

Arrangementer - 25. marts 2015

Ny konkurrence om social innovation er lanceret

Europa-Kommissionen har lanceret årets udgave af sin European Social Innovation konkurrence. 2015 udgaven er den tredje udgave af konkurrencen, som i år har temaet ”nye veje til vækst”

Arrangementer - 25. marts 2015

Europa-Nævnet inviterer til gratis EU-oplysningsarrangement

I maj afholder Europa-Nævnet et oplysningsarrangementet for nuværende og potentielle ansøgere til EU-støtte. Stinne Bosse er hovedtaler, og arrangementet skal være med til at opfordre flere til at søge EU-tilskud til deres projekter.

Gode historier - 25. marts 2015

Region Midtjylland repræsenteret ved bioøkonomi-konference i Bruxelles

Fredag den 20. marts deltog CDEU i en en-dags konference om, hvordan man kan opbygge effektive regionale strategier inden for bioøkonomien, som kan sikre økonomisk vækst og fremme investeringer. Region Midtjylland var repræsenteret ved Lars Horsholt Jensen, cluster-manager i klyngen biocluster.dk.

Partnersøgninger - 25. marts 2015

Øg unges interesse for udviklingsarbejde

Et spansk agentur for udviklingssamarbejde fra regionen Extremadura ønsker at lave et projekt, som skal skabe interesse for udviklingsarbejde for unge mennesker. Projektet vil ligge under Erasmus+-programmets Nøgleaktion 1 om mobilitet

Se alle aktuelle nyheder

25. marts 2015

Øg unges interesse for udviklingsarbejde

Et spansk agentur for udviklingssamarbejde fra regionen Extremadura ønsker at lave et projekt, som skal skabe interesse for udviklingsarbejde for unge mennesker. Projektet vil ligge under Erasmus+-programmets Nøgleaktion 1 om mobilitet

25. marts 2015

Udbred Urban-fiskeri for unge

Et italiensk partnerskab vil fremme unges fysiske aktivitet og viden om naturen gennem et projekt om fiskeri i byer. Projektet søger støtte under Erasmus+ Sport og skal skabe socialisering blandt unge.

25. marts 2015

Vær med til at bekæmpe risiko for oversvømmelse

Et eksisterende konsortium under ledelse af det hollandske Rikjswaterstaat, og bl.a. med deltagelse af den danske pendant Kystdirektorat, ønsker at finde nye partnere til at udarbejde et projekt om oversvømmelsessikring. Projektet vil ligge under den kommende ansøgningsrunde under Interreg Nordsøen-programmet.

25. marts 2015

Udvikl digital teknologi til forståelse for Europas geologiske og palæolitiske arv

En spansk provins søger partnere til et projekt under Horizon2020. Projektet skal undersøge muligheder for brug af digital teknologi i fortællingen om Europas geologiske og palæolitiske arv.

25. marts 2015

Klyngesamarbejde for styrket wellness-turisme

En ny partnersøgning fra en ungarsk SMV ønsker at styrke sundheds- og wellnessturisme-sektoren gennem strategiske klyngepartnerskaber. Projektet ligger under COSME: klynger programmet og har som overordnet mål at fremme alternative og naturbaserede former for sygdomsbehandling i stedet for lægemidler.

Se alle aktuelle partnersøgninger

25. marts 2015

Nyt pilotprojekt for deling af ekspertise om regional administration

Projektet TAIEX-Regio Peer 2 Peer skal skabe bedre vidensdeling på tværs af EU for at forbedre medlemsstaternes administrative kapacitet samt styringen og brugen af EU-investeringer. I samme forbindelse søges eksperter inden for regional administration, som kan dele deres viden med institutioner i andre medlemsstater.

25. marts 2015

Nye indkaldelser i fællesforetagenet ECSEL under Horizon 2020

Der er netop slået en ny indkaldelse op inden for Horizon 2020 programmet. Indkaldelsen ligger under fællesforetagendet ECSEL, der er et fælles offentligt-privat samarbejde inden for nanoelektronik, elektroniske komponenter og systemer i Europa.

25. marts 2015

Styrk udsatte gruppers position i Etiopien

En ny ansøgningsrunde under EU-Programmet EuropeAid skal skabe forandringer på lokalt, regionalt og nationalt plan i Etiopien for at konsolidere demokratiske reformer, opfordre til borgerinddragelse og generelt forbedre forholdene for udsatte befolkningsgrupper.

18. marts 2015

Styrk internationalisering af klyngenetværk

En ny ansøgningsrunde under COSME klynge-programmet for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) vil styrke samarbejdet mellem klynge- og virksomhedsnetværks på tværs af både grænser og sektorer.

18. marts 2015

Få støtte til distribution af udenlandske europæiske film

EU-Programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) har åbnet en ny ansøgningsrunde, der gør det muligt at få støtte til distribution af europæiske film fra et andet medlemsland under ordningen ”Sales Agents”.

Se alle ansøgningsrunder

25. marts 2015

Ny konkurrence om social innovation er lanceret

Europa-Kommissionen har lanceret årets udgave af sin European Social Innovation konkurrence. 2015 udgaven er den tredje udgave af konkurrencen, som i år har temaet ”nye veje til vækst”

25. marts 2015

Europa-Nævnet inviterer til gratis EU-oplysningsarrangement

I maj afholder Europa-Nævnet et oplysningsarrangementet for nuværende og potentielle ansøgere til EU-støtte. Stinne Bosse er hovedtaler, og arrangementet skal være med til at opfordre flere til at søge EU-tilskud til deres projekter.

25. marts 2015

URBACT City Festival for fremtidens europæiske byer

URBACT inviterer til en tredags festival i Riga med samtaler og idegenerering om fremtiden for Europas byer.

18. marts 2015

Bioøkonomi: informationsmøde om nyt offentligt-privat partnerskab

Styrelsen for Forskning og Innovation, Aalborg Universitet og Innovationsnetværket for Biomasse inviterer til informationsarrangement i København om det nye offentligt-private partnerskab JTI Bio-Based Industries (JTI BBI) d. 27. april 2015.

18. marts 2015

Få unge ind i byggebranchen med ny videokonkurrence

Europa-Kommissionen har lanceret en ny videokonkurrence, der har som mål at tiltrække unge talenter til byggebranchen. Konkurrencen har som mål at identificere innovative ideer og visioner for byggebranchen, så sektoren kan fortsætte med at være en drivkraft i løsning af samfundsudfordringer i fremtiden.

Se alle

25. marts 2015

Nemmere vej til Europa for lærerstuderende

Hjemmesiden SchoolEducationGateway.eu udvider nu til at inkludere en database, som skal matche lærerstuderende med praktikpladser ude i Europa.

25. marts 2015

Central Denmark EU Office søger EU-konsulent

Central Denmark EU Office (CDEU) søger en konsulent til sit team i Bruxelles. Fokus for arbejdet er især europæiske samarbejdsprojekter, relationsopbygning, projektudvikling, EU-finansering samt interessevaretagelse og information fra EU-systemet.

18. marts 2015

Ny manual til at holde styr på EU-regulering

Alle europæiske virksomheder bliver påvirket af EU-lovgivning. Det er dog ikke altid til at finde rundt i lovgivningsjunglen, så det kan være uklart, hvornår forskellige EU-tiltag træder i kraft, og hvad de præcis inkluderer.

Derfor har Europa-Kommissionens generaldirektorat for det Indre Marked, Industri, Entreprenørskab og SMV’er (DG Growth) nu udarbejdet en manual for hvordan virksomheder og entreprenører kan foretage avancerede søgninger i lovgivningsdatabasen EUR-Lex.

18. marts 2015

Interreg Øresund og Kattegat-Skagerrak: opdaterede bilag og ansøgningsskema

Interreg Øresund og Kattegat-Skagerrak har d. 13. marts opdateret ansøgningsblanketten, medfinansieringsattesten og budgetbilag for den første ansøgningsrunde.

18. marts 2015

AU-forskere i europæisk superliga

Ni danske forskere, herunder to fra Midtjylland, har modtaget prestigebevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC). De ni har alle fået bevillinger fra ERC’s såkaldte Consolidator Grant, der er rettet mod forskere med 7 – 12 års erfaring.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu