• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Partnersøgninger - 6. juli 2016

Partnere søges til projekt, der ønsker at reducere infektionsrater hos patienterne

En britisk SMV søger partnere til et projekt, hvor de vil udvikle polymermaterialer, som splitter og/eller ødelægger bakterier. Ideen er at udvikle et biopolymer, der kan reducere sandsynligheden for en blokering i urinkateteret og dermed reducere infektionsraten hos patienten.

Ansøgningsrunder - 6. juli 2016

Skab innovation inden for den cirkulære økonomi

Hastighed og fremdrift er nøglen til et innovativt samfund. På nuværende tidspunkt eksisterer der dog en række barrierer for virksomheder, der ønsker at skabe innovation i samfundet. Europa-Kommissionen har derfor lanceret såkaldte ”Innovation Deals”, der vil gøre det muligt for innovatorer at adressere lovgivningsmæssige hindringer og forkorte tiden, der går fra en idé opstår til et produkt kommer på markedet. Emnet for disse innovative aftaler er cirkulær økonomi.

Arrangementer - 6. juli 2016

Webinar kan gøre jer klogere på det nye arbejdsprogram for sundhed under Horizon 2020

Det nye arbejdsprogram for sundhed under Horizon 2020 er lige på trapperne, og der vil være en række ændringer at finde. Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder derfor et kort webinar, der kan give interessenter en introduktion til det nye arbejdsprogram.

Ansøgningsrunder - 6. juli 2016

Tværeuropæisk energinetværk

Et velintegreret og pålideligt energinetværk er afgørende for et konkurrencedygtigt indre marked på energiområdet. For at igangsætte investeringerne i et tværeuropæisk energinetværk åbnes der nu op for en ansøgningsrunde, der skal skubbe på denne udvikling.

Arrangementer - 6. juli 2016

Sundhedstopmøde: Hvordan innovation kan forandre sundhed og pleje

Europa-Kommissionen arrangerer i samarbejde ned det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring nu et topmøde, der skal undersøge, hvordan innovative og digitale løsninger kan skabe bedre folkesundhed.

Se alle aktuelle nyheder

6. juli 2016

Partnere søges til projekt, der ønsker at reducere infektionsrater hos patienterne

En britisk SMV søger partnere til et projekt, hvor de vil udvikle polymermaterialer, som splitter og/eller ødelægger bakterier. Ideen er at udvikle et biopolymer, der kan reducere sandsynligheden for en blokering i urinkateteret og dermed reducere infektionsraten hos patienten.

29. juni 2016

Borgerdrevet regional udvikling

Europa står over for en lang række globale udfordringer, både indenfor bl.a økonomi, demografi, klima og miljø og immigration. Regionerne har et medansvar for at få løst disse problemer. Et konsortium ledet af en finsk region søger derfor partnere, der vil være med til at løse nogle af alle disse udfordringer med fokus på at hjælpe og inddrage regionens borgere.

29. juni 2016

Identitetens betydning for sociale problemer

En spansk forsker i psykologi er ved at udvikle nye metoder til at kortlægge identitetens betydning for en række sociale problemer såsom marginalisering, mental sundhed, radikalisering og stigmatisering. Til at udvikle disse metoder søger han nu partnere som en del af Marie Skłodowska-Curie-programmet.

29. juni 2016

Partnere søges til europæiske sundhedsprojekter

Central Denmark EU Office deltog i sidste uge til et event i ERRIN-netværket (European Regions Research And Innovation Network) om sundhed, hvor der var fokus på at skabe internationale samarbejder. Til arrangementet blev der præsenteret 14 forskellige sundhedsprojekter inden for fire forskellige områder. Der søges partnere til samtlige projekter. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af de forskellige projekter.

22. juni 2016

Udvikling af mobile løsninger på byggepladser

En fransk SVM søger industrielle partnere, der er villige til at udvikle og implementere digitale løsninger på byggepladser. Partnerne skal også have mulighed for at designe innovative enheder, der kan registrere data på byggepladser. Virksomheden planlægger at søge støtte under Eurostars-programmet.

Se alle aktuelle partnersøgninger

6. juli 2016

Skab innovation inden for den cirkulære økonomi

Hastighed og fremdrift er nøglen til et innovativt samfund. På nuværende tidspunkt eksisterer der dog en række barrierer for virksomheder, der ønsker at skabe innovation i samfundet. Europa-Kommissionen har derfor lanceret såkaldte ”Innovation Deals”, der vil gøre det muligt for innovatorer at adressere lovgivningsmæssige hindringer og forkorte tiden, der går fra en idé opstår til et produkt kommer på markedet. Emnet for disse innovative aftaler er cirkulær økonomi.

6. juli 2016

Tværeuropæisk energinetværk

Et velintegreret og pålideligt energinetværk er afgørende for et konkurrencedygtigt indre marked på energiområdet. For at igangsætte investeringerne i et tværeuropæisk energinetværk åbnes der nu op for en ansøgningsrunde, der skal skubbe på denne udvikling.

29. juni 2016

Vind Den Europæiske Sprogpris 2016

Hvert år uddeles Den Europæiske Sprogpris til personer eller projekter, som bidrager til at udvikle læring af fremmedsprog. Hvis du kender til et projekt eller en person, som arbejder innovativt og engageret med læring af fremmedsprog har du nu mulighed for at indstille gode projekter eller ildsjæle til Den Europæiske Sprogpris 2016.

22. juni 2016

Det er nu igen muligt at indsende ansøgninger under Eurostars

Eurostars støtter forsknings- og udviklingsorienterede små og mellemstore virksomheder, som udvikler innovative produkter, processer og services inden for alle teknologiske områder. Det er nu igen muligt at indsende ansøgninger frem mod næste deadline d. 15. september 2016.

22. juni 2016

Skal din by vinde prisen som Europas mest tilgængelige by i 2017?

Er der i din by gode eksempler på, hvordan man kan gøre Europas byer mere tilgængelige for ældre og handikappede? Så er det nu muligt at indsende en ansøgning med en begrundelse for, hvorfor netop din by skal belønnes med prisen Access City Award 2017.

Se alle ansøgningsrunder

6. juli 2016

Webinar kan gøre jer klogere på det nye arbejdsprogram for sundhed under Horizon 2020

Det nye arbejdsprogram for sundhed under Horizon 2020 er lige på trapperne, og der vil være en række ændringer at finde. Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder derfor et kort webinar, der kan give interessenter en introduktion til det nye arbejdsprogram.

6. juli 2016

Sundhedstopmøde: Hvordan innovation kan forandre sundhed og pleje

Europa-Kommissionen arrangerer i samarbejde ned det europæiske innovationspartnerskab inden for aktiv og sund aldring nu et topmøde, der skal undersøge, hvordan innovative og digitale løsninger kan skabe bedre folkesundhed.

6. juli 2016

Design Days 2016

Der er nu kun 75 dage til, at European Design Days 2016 løber af stablen. Design Days er en enestående begivenhed, der skaber rammen om, at repræsentanter og interessenter fra Europas regioner kan mødes og netværke, videndele og udveksle oplysninger om merværdien af at anvende design som redskab for brugerdreven innovation. Temaet for Design Days 2016 er:”Innovation starts with Design: the future is now”.

6. juli 2016

Bliv klogere på at søge midler under Creative Europe-programmet

Hvis din organisation regner med at ansøge om midler hos Creative Europe ved ansøgningsfristen d. 5. oktober 2016, kan I få gavn af at deltage i en ansøgningsworkshop på Aarhus Universitet, som afholdes af Bradley Allen fra Slots- og Kulturstyrelsen.

6. juli 2016

Save-the-date: Arrangement om udfordringer ifm. implementering og opskalering af europæiske sundhedssystemer

Torsdag d. 15. september 2016 afholder de danske regionskontorer i Bruxelles en workshop om, hvordan man opskalerer og implementerer nye løsninger og god praksis i de europæiske sundhedssystemer. På workshoppen vil der blive sat fokus på betydningen af læring og uddannelse for at lykkedes med opskalering og implementering. Du vil få mulighed for at blive inspireret, netværke og få gode ideer til, hvordan Europas sundhedssystemer kan udvikles.

Se alle

6. juli 2016

Sommeren står for døren

Sommeren står for døren, og det betyder, at vi hos CDEU så småt begynder at gå på sommerferie. Det betyder også, at EU-fokus ikke vil blive udsendt de kommende uger. Der vil hele sommeren igennem være minimum en medarbejder tilstede på kontoret, så tøv ikke med at kontakte os, hvis du har forespørgsler eller andre spørgsmål, du gerne vil have svar på her og nu. EU-fokus bliver næste gang udsendt onsdag d. 10. august 2016.

29. juni 2016

Forskertalent fra Aarhus Universitet sendes til årets nobeltræf i Tyskland

I slutningen af juni afholdes traditionen tro Lindau Nobel Laureate Meeting i Bodensee i Tyskland. Det Frie Forskningsråd sender to forskertalenter til konferencen, hvoraf den ene er ph.d.-studerende Alexander Holm Kiilerich fra Aarhus Universitet

29. juni 2016

Brexit – set fra Midtjylland

Alle i Bruxelles taler i disse dage om Brexit. For os på CDEU er det en trist besked, at UK ønsker at forlade EU og dermed den eneste eksisterende ramme om europæisk samarbejde. UK er på mange områder en god samarbejdspartner for Midtjylland og midtjyske organisationer og virksomheder. UK og Danmark har mange fællestræk, når det gælder om at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer og klargøre vores samfund til fremtidens udfordringer. Med et UK på vej ud af EU, er der sået stor tvivl om, hvordan fremtiden er for disse samarbejdsrelationer.

22. juni 2016

Ny europæisk dagsorden for færdigheder

Europa-Kommission vedtog d. 10. juni en omfattende ny dagsorden for færdigheder for Europa. Central Denmark EU Office deltog i fredags i et møde i uddannelsesnetværket ReSET, hvor der var fokus på den nye dagsorden. Sonia Peressini fra Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion deltog på mødet, og hun præsenterede den netop vedtagne dagsorden.

22. juni 2016

Forberedende ansøgningsrunde åbner snart

Interreg Østersøen har netop fastlagt hvornår det næste gang er muligt at ansøge om seed money. Seed money er en betegnelse for risikovillig kapital, der skal supplere projekter i østersøregionen, som har særlig strategisk betydning og som styrker samarbejdet på tværs af Østersøens regioner.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu