• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Gode historier - 13. december 2017

Prominent besøg fra Holland skal udvikle midtjysk fødevareposition

Hos CDEU samarbejder vi meget tæt med Region Midtjylland og Aarhus Kommune om at styrke det midtjyske fødevareområde. CDEU hjælper i den proces med at identificere og styrke internationale samarbejder, der kan åbne nye midtjyske muligheder og partnerskaber for på den måde at styrke fødevareinnovationen, hente EU-støtte og skabe vækst.

Partnersøgninger - 13. december 2017

Tysk SMV specialiseret i digitalisering inden for hotelindustrien søger partner

En tysk SMV, der er specialiseret inden for digitalisering af hotelindustrien, forbereder en ansøgning til Horizon 2020 under indkaldelsen ’Increased performance of technologies for local heating and cooling solutions’. Projektet vil forbinde bygninger gennem IT for at nedsætte energiomkostninger, øge forbrugerkomfort og nedsætte kompleksiteten af planlægningen af decentrale energisystemer.

Partnersøgninger - 13. december 2017

Koreansk virksomhed med speciale inden for stamcelleterapi søger partner

Den koreanske virksomheds at levere forskningsmateriale, service og udvikling af stamcelleterapi baseret på en stærke baggrunde inden for bioteknologi og tværfagligt samarbejde. Den koreanske virksomhed arbejder nu på at udvikle stamcelleterapi gennem et Eurostars2-projekt. Da virksomheden er en specialiseret teknologivirksomhed har virksomheden også et stort antal patenter, der er relaterede til stamcelleforskning.

Aktuelt - 13. december 2017

Kommissæren for digital økonomi og samfund lancerer ’Digital Opportunity Traineeships’

Europa-Kommissæren for digital økonomi og samfund, Mariya Gabriel, lancerede i anledningen af offentliggørelsen af vinderne af ’European Digital Skills Award 2017’ de første ’Digital Opportunity Traineeships’ for studerende og nyuddannede.

Aktuelt - 13. december 2017

Internationale forskernetværk øger succesraten for Horizon-2020 finansiering

En ny undersøgelse viser, at ansøgninger til Horizon 2020, der tager afsæt i et internationalt forskernetværk finansieret af COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) har en succesrate på 28%, hvilket er dobbelt så højt som det europæiske gennemsnit på 14%.

Se alle aktuelle nyheder

13. december 2017

Tysk SMV specialiseret i digitalisering inden for hotelindustrien søger partner

En tysk SMV, der er specialiseret inden for digitalisering af hotelindustrien, forbereder en ansøgning til Horizon 2020 under indkaldelsen ’Increased performance of technologies for local heating and cooling solutions’. Projektet vil forbinde bygninger gennem IT for at nedsætte energiomkostninger, øge forbrugerkomfort og nedsætte kompleksiteten af planlægningen af decentrale energisystemer.

13. december 2017

Koreansk virksomhed med speciale inden for stamcelleterapi søger partner

Den koreanske virksomheds at levere forskningsmateriale, service og udvikling af stamcelleterapi baseret på en stærke baggrunde inden for bioteknologi og tværfagligt samarbejde. Den koreanske virksomhed arbejder nu på at udvikle stamcelleterapi gennem et Eurostars2-projekt. Da virksomheden er en specialiseret teknologivirksomhed har virksomheden også et stort antal patenter, der er relaterede til stamcelleforskning.

6. december 2017

Hvordan reagerer din hjerne på frustrationer?

Neuroadfærdssygdomme er en af de største samfundsmæssige udfordringer i nutidens Europa. De har stor indflydelse på enkeltpersoners trivsel, store omkostninger for deres pårørende og for sundsheds- og velfærdssystemer.

6. december 2017

Partner søges med ekspertise i omdannelse af metangas

Antallet af naturgasreservater vokser både i og uden for Europa, men mange af dem bliver i sidste ende ikke udnyttet, da det er dyrt at transportere.

29. november 2017

Spansk forskningsinstitut søger partnere til projekt om maskineri og udstyr til landbrugs- og fødevaresektoren

Nano-overfladebehandling er en af de mest lovende teknologier indenfor fremtidens industri i Europa, og det gælder ikke mindst for maskiner og udstyr til landbrugs- og fødevaresektoren. Derfor søger et spansk, teknologisk forskningsinstitut partnere til et projekt om at udvikle produktionen af dette.

Se alle aktuelle partnersøgninger

13. december 2017

Ny indkaldelse inden for media-delprogrammet under Et Kreativt Europa

Man kan nu søge indkaldelsen EACEA/23/2017 under Et Kreativt Europa (2014-2020), der har til formål at styrke kapaciteten i Europas audiovisuelle sektor. En af prioriteterne er, at øge audiovisuelle producenters evne til at udvikle europæiske audiovisuelle projekter med potentiale til at kunne udbredes både i og udenfor Europa.

13. december 2017

Ny indkaldelse under Erasmus+

Der er nu en ny indkaldelse under ”Nøgleaktion 3: Støtte til politisk reform – initiativer til politisk innovation”, der støtter gennemførelsen af EU’s politiske dagsordener for uddannelse og oplæring

6. december 2017

Ansøg om at deltage i Voices of Culture’s brainstormsession

EU’s kulturministre blev i arbejdsprogrammet for kultur 2015-2018 enige om, at prioritere et politisk samarbejde mellem medlemsstaterne omkring kulturs indflydelse på social inklusion.

6. december 2017

Ny indkaldelse under Creative Europe

Der er nu åben for ansøgninger under Creative Europe-indkaldelsen, EAC/S23/2017. Indkaldelsen støtter ét innovativt projekt inden for den kulturelle og kreative sektor med 1,5 mio. EUR.

22. november 2017

Tilskud til filmuddannelse

Der er nu åbnet for en ny indkaldelse fra MEDIA Sub-programmet under Creative Europe, der har til formål at støtte filmuddannelsesprojekter. Projekter skal skabe bedre samarbejde mellem filmuddannelsesinitiativer i Europa med det formål at forbedre effektiviteten og den europæiske dimension i disse initiativer, samt at udvikle nye og innovative projekter, der udnytter digitale værktøjer. Filmuddannelsesinitiativernes målgruppe skal være unge under 19 år.

Se alle ansøgningsrunder

13. december 2017

Save the date! Big Science Business Forum 2018

20 danske virksomheder har nu muligheden for at få gratis adgang til Big Science Business Forum, der foregår i København fra mandag den 26. november til onsdag den 28. november. Til arrangementet vil deltagerne blive præsenteret for udbud på op til 75 mia. DKK.

13. december 2017

Deltag i ’Inspire Water’ workshop

Du kan nu deltage i workshoppen ’Water efficiency in process industries: current needs and innovative approaches’. ’Inspire Water’ er et projekt støttet af EU, der gør det muligt for virksomheder i proces-industrien at implementere bæredygtige vandbehandlingsløsninger, som en del af en samlet bæredygtig strategi.

13. december 2017

Deltag i Urban Innovation Action seminar

Den tredje indkaldelse under Urban Innovation Action åbner inden længe og derfor er det nu muligt at tilmelde sig disse seminarer, hvor du kan lære mere om kravene og forventningerne til Urban Innovation Action-initiativet.

13. december 2017

Webinar om EU’s sundhedsprogram 2018

EuroCenter og Styrelsen for Forskning og Uddannelse afholder tirsdag den 19. december 2017 et webinar om EU’s sundhedsprogram for 2018, hvor man kan blive klogere på potentielle støttemuligheder. Horizon 2020-sundhedsprogrammet for 2018 vil blive gennemgået og der vil blive slået ned på et par af de væsentligste fokuspunkter, som man skal være opmærksom på.

6. december 2017

Kom med til info-dag om sport i Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) organiserer en info-dag for potentielle ansøgere om Erasmus+´s delprogram for sport og dets støttemuligheder.

Se alle

13. december 2017

Kommissæren for digital økonomi og samfund lancerer ’Digital Opportunity Traineeships’

Europa-Kommissæren for digital økonomi og samfund, Mariya Gabriel, lancerede i anledningen af offentliggørelsen af vinderne af ’European Digital Skills Award 2017’ de første ’Digital Opportunity Traineeships’ for studerende og nyuddannede.

13. december 2017

Internationale forskernetværk øger succesraten for Horizon-2020 finansiering

En ny undersøgelse viser, at ansøgninger til Horizon 2020, der tager afsæt i et internationalt forskernetværk finansieret af COST (European Co-operation in the field of Scientific and Technical Research) har en succesrate på 28%, hvilket er dobbelt så højt som det europæiske gennemsnit på 14%.

13. december 2017

Digital transition af offentlige services

Digitale værktøj og løsninger ændrer offentlige services og på hvilken måde staten reagerer på borgernes behov. Disse ændringer medfører mange udfordringer såsom at revurdere styringen af offentlige service, samle ressourcer til videreuddannelse og integrere ny teknologi.

6. december 2017

Ansøg om at blive European Entrepreneurial Region 2019

The European Entrepreneurial Region (EER) er en award, der identificerer og belønner regioner i EU, som viser en fremragende og innovativ iværksætterpolitisk strategi.

6. december 2017

Du kan nu indsende din ansøgning til MIT Water Innovation Prize

Du kan nu indsende din ansøgning til at deltage i MIT Water Innovation Prize, der er en start-up konkurrence. Det har til formål at understøtte studerende og entreprenørers idéer til at udvikle sig til konkrete business cases og ressourcer inden for vandinnovation.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu