Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Central Denmark er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland. Bag Central Denmark står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Kontorets vision er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU.

Læs mere om kontoret

Genveje

Nyt fra EU

  • Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Andet
Partnersøgninger - 22. april 2015

Kortlæg den europæiske krigskulturarv

En spansk NGO vil med et nyt projekt sætte fokus på Europas kulturelle arv efter krig. Projektet vil ligge under Horzion 2020-programmets kulturarvselement. Ønsket er at udforske forbindelsesleddene mellem nutidens europæiske samfund og kulturarven fra de krige, der prægede store dele af det europæiske kontinent i første halvdel af det 20. århundrede. Projektet vil have nærmere fokus på de to verdenskrige, den russiske revolution og den spanske borgerkrig.

Partnersøgninger - 22. april 2015

Nyt forskningssamarbejde om forholdet mellem EU og Latinamerika

Et nyt forskningssamarbejde under Horizon 2020-programmet skal sætte lup på forholdet mellem EU og de Latinamerikanske lande. Ved at analysere udvekslinger mellem individer, lande og regioner mellem EU og Latinamerika, skal synergier og asymmetrier i forholdet identificeres.

Partnersøgninger - 22. april 2015

Få en spansk studerende i praktikophold

Den spanske skole HEI Manuel Tárraga Escribano søger europæiske virksomheder og organisationer til praktikophold for sine studerende inden for en række forskellige sektorer, herunder administration og elektricitet. Mobilitetsprojektet ligger under Erasmus+-programmets Nøgleaktion et.

Partnersøgninger - 22. april 2015

Hjælp med at forbedre den offentlige transport i landområder

Det tyske amt Leine-Weser vil styrke den offentlige transport i europæiske landområder. Ved at styrke udbudskvaliteten og tilgængeligheden af offentlig transport uden for større byer vil projektet gøre det mere attraktivt at bo i landområder. Desuden vil miljøet vil blive sparet for forøgede konsekvenser af privatbilismen. Projektet ligger under Interreg: Nordsøregionen.

Andet - 22. april 2015

Nyt ekspertnetværk skal styrke entreprenørskabsundervisning

Det nye netværk ”European Entrepreneurship Education NETwork” vil blive lanceret i Bruxelles d. 5. maj 2015. Netværket er led i et treårigt projekt, der skal fremme entreprenørskabsundervisning og give politiske anbefalinger, som kan effektivisere europæiske skolesystemer på linje med forslag i Europa-Kommissionens Entreprenørskab 2020 handlingsplan.

Se alle aktuelle nyheder

22. april 2015

Kortlæg den europæiske krigskulturarv

En spansk NGO vil med et nyt projekt sætte fokus på Europas kulturelle arv efter krig. Projektet vil ligge under Horzion 2020-programmets kulturarvselement. Ønsket er at udforske forbindelsesleddene mellem nutidens europæiske samfund og kulturarven fra de krige, der prægede store dele af det europæiske kontinent i første halvdel af det 20. århundrede. Projektet vil have nærmere fokus på de to verdenskrige, den russiske revolution og den spanske borgerkrig.

22. april 2015

Nyt forskningssamarbejde om forholdet mellem EU og Latinamerika

Et nyt forskningssamarbejde under Horizon 2020-programmet skal sætte lup på forholdet mellem EU og de Latinamerikanske lande. Ved at analysere udvekslinger mellem individer, lande og regioner mellem EU og Latinamerika, skal synergier og asymmetrier i forholdet identificeres.

22. april 2015

Få en spansk studerende i praktikophold

Den spanske skole HEI Manuel Tárraga Escribano søger europæiske virksomheder og organisationer til praktikophold for sine studerende inden for en række forskellige sektorer, herunder administration og elektricitet. Mobilitetsprojektet ligger under Erasmus+-programmets Nøgleaktion et.

22. april 2015

Hjælp med at forbedre den offentlige transport i landområder

Det tyske amt Leine-Weser vil styrke den offentlige transport i europæiske landområder. Ved at styrke udbudskvaliteten og tilgængeligheden af offentlig transport uden for større byer vil projektet gøre det mere attraktivt at bo i landområder. Desuden vil miljøet vil blive sparet for forøgede konsekvenser af privatbilismen. Projektet ligger under Interreg: Nordsøregionen.

15. april 2015

Beskyt din by mod klimaforandringer

Waterschap Vechtstromen, en hollandsk myndighed, der arbejder med håndtering af vand, søger partnerne til demonstration af konceptet ”Climate Active City”. Projektet tager sigte på at beskytte bymæssige områder mod klimaforandringer. Der søges om midler gennem Interreg - Nordsøregionen.

Se alle aktuelle partnersøgninger

22. april 2015

Statistik om familievirksomheder

EASME ønsker at indsamle statisk information om familievirksomheders økonomiske rolle på europæisk – og nationalt niveau. Indkaldelsen hører under EU-programmet COSME, som støtter op om SMV’ers konkurrenceevne.

15. april 2015

Ny ansøgningsrunde: Forbedring af ekspertise inden for arbejdsmarkedsforhold

En ny ansøgningsrunde sætter fokus på arbejdsmarkedsforhold – både på europæisk og nationalt niveau. Det er Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, der indkalder gode forslag til projekter.

8. april 2015

Ny ansøgningsrunde under Interreg Europe åbner snart

Ansøgningsrunden dækker interregionale samarbejdsprojekter og vil være åben for offentlige myndigheder, private non-profit enheder og offentlige organer. Interreg Europe finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og ansøgningsrunden har et forventet samlet budget på 107,5 mio. EUR. Ansøgningsrunden forventes at åbne i midten af juni.

8. april 2015

Ansøgningsrunde for at styrke medarbejderdeltagelse i europæiske virksomheder

En ny ansøgningsrunde under Europa-Kommissionens generaldirektorat for beskæftigelse, sociale forhold og inklusion ønsker at styrke medarbejderdeltagelsen i europæiske virksomheder, hvorved medarbejderne skal opnå indflydelse på virksomhedens beslutninger.

8. april 2015

Vær med til at hjælpe unge iværksættere

En ny ansøgningsrunde under Erasmus+ søger aktører, som kan virke som formidlende organisationer for implementering af Erasmus for Unge Iværksættere programmet på lokalt niveau. Hovedopgaverne vil bestå i at rekruttere og assistere unge iværksættere, som kan drage fordel af programmet.

Se alle ansøgningsrunder

22. april 2015

Bliv klogere på støttemuligheder for kreative virksomheder

D. 4. juni 2015 kan du komme til et inspirationsmøde om EU-projektfinansiering inden for de kreative og kulturelle erhverv. Mødet afholdes i samarbejde mellem Creative Europe Denmark, Kulturstyrelsen, Enterprise Europe Network og CKO.

22. april 2015

Kom til international konference for styrkelse af SMV’er

D. 17-18. juni 2015 afholdes den fjerde udgave af ”The Professional Trade Fair GR Business Days” i Luxembourg. Konferencen er dedikeret til SMV’er og innovative startup-virksomheder.

22. april 2015

Konference sætter fokus på problemer med hjemløshed i Europa

Det europæiske netværk for nationalorganisationer FEANTSA, der beskæftiger sig med hjemløse, inviterer til policy konference om at håndtere hjemløshed i Europa. Konferencen skal give en europæisk dimension til lokale hjemløshedsproblemstillinger. Det hele foregår i Paris d. 18-20. juni 2015.

22. april 2015

Årets konkurrence for papirgenbrug er lanceret

Nu er der åbnet for at melde sig som kandidat til årets European Paper Recycling Awards. Denne femte udgave af konkurrencen vil fokusere på innovative projekter, der øger papirgenbrug i Europa med et håb om at inspirere andre til at kopiere gode praksisser.

15. april 2015

Save the date: Årets europæiske turismeforum og europæiske turismedag

Kommissionen har nu præsenteret datoerne for to af årets største arrangementer i turismesektoren. De to arrangementer vil begge samle nøgleaktører inden for sektoren til diskussion af aktuelle emner.

Se alle

22. april 2015

Nyt ekspertnetværk skal styrke entreprenørskabsundervisning

Det nye netværk ”European Entrepreneurship Education NETwork” vil blive lanceret i Bruxelles d. 5. maj 2015. Netværket er led i et treårigt projekt, der skal fremme entreprenørskabsundervisning og give politiske anbefalinger, som kan effektivisere europæiske skolesystemer på linje med forslag i Europa-Kommissionens Entreprenørskab 2020 handlingsplan.

22. april 2015

Bliv klogere på Horizon 2020

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation har produceret tre kortfilm, som giver en introduktion til EU’s Horizon 2020-program, og til hvordan Europa-Kommissionens webportal Participant Portal kan håndteres.

22. april 2015

Status over Horizon 2020: Danske projekter opnår støtte

Uddannelses- og Forskningsministeriet har gjort status over det første år af Horizon 2020-programmet, hvor danske forsknings- og innovationsprojekter har hevet godt 1,1 mia. kr. hjem fordelt på knap 300 projekter.

15. april 2015

EU’s nye voksenlæringsplatform er nu lanceret

Europa-Kommissionen har lanceret en ny elektronisk voksenlæringsplatform i Europa under navnet EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe.

25. marts 2015

Nemmere vej til Europa for lærerstuderende

Hjemmesiden SchoolEducationGateway.eu udvider nu til at inkludere en database, som skal matche lærerstuderende med praktikpladser ude i Europa.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu