• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Partnersøgninger - 10. februar 2016

Britisk kulturhus søger spillesteder til idéudveksling

Fairfield Halls i London søger mellemstore spillesteder til sparring, idéudveksling og udveksling af ’god praksis’ i forbindelse med udarbejdelsen af deres fremtidige kulturstrategi. Fairfield Halls er først og fremmest interesseret i at finde partnere, og der er således ikke konkrete planer om projektudvikling.

Partnersøgninger - 10. februar 2016

Græske studerende søger nyt hjem i 16 uger

Et græsk universitet ønsker at samarbejde med virksomheder, som er interesserede i at lade græske kandidatstuderende få et semesters læringsaktiviteter finansieret gennem Erasmus+.

Partnersøgninger - 10. februar 2016

Har du oplevet, at opmagasinering af cykler kan være et problem?

Eller bor du i en by med trafikale udfordringer? Så kan følgende projekt være noget for dig.

Partnersøgninger - 10. februar 2016

Partnere søges til udvikling af satellitdesign

En italiensk SMV søger partnere til at udvikle en design- og produktionsplatform for nanomikro-satellitter. Projektet vil søge tilskud under H2020-indkaldelsen NMBP222017.

Partnersøgninger - 10. februar 2016

Italiensk virksomhed søger partnere til et projekt om patientsikkerhed

En italiensk virksomhed, som arbejder med kommunikation og sikkerhed, søger partnere til at forbedre patienters hospitalsindlæggelse gennem ny afdelingsledelse.

Se alle aktuelle nyheder

10. februar 2016

Britisk kulturhus søger spillesteder til idéudveksling

Fairfield Halls i London søger mellemstore spillesteder til sparring, idéudveksling og udveksling af ’god praksis’ i forbindelse med udarbejdelsen af deres fremtidige kulturstrategi. Fairfield Halls er først og fremmest interesseret i at finde partnere, og der er således ikke konkrete planer om projektudvikling.

10. februar 2016

Græske studerende søger nyt hjem i 16 uger

Et græsk universitet ønsker at samarbejde med virksomheder, som er interesserede i at lade græske kandidatstuderende få et semesters læringsaktiviteter finansieret gennem Erasmus+.

10. februar 2016

Har du oplevet, at opmagasinering af cykler kan være et problem?

Eller bor du i en by med trafikale udfordringer? Så kan følgende projekt være noget for dig.

10. februar 2016

Partnere søges til udvikling af satellitdesign

En italiensk SMV søger partnere til at udvikle en design- og produktionsplatform for nanomikro-satellitter. Projektet vil søge tilskud under H2020-indkaldelsen NMBP222017.

10. februar 2016

Italiensk virksomhed søger partnere til et projekt om patientsikkerhed

En italiensk virksomhed, som arbejder med kommunikation og sikkerhed, søger partnere til at forbedre patienters hospitalsindlæggelse gennem ny afdelingsledelse.

Se alle aktuelle partnersøgninger

10. februar 2016

Hjælp med at styrke menneskerettighederne i Georgien

Europa-Kommissionen har åbnet for en ansøgningsrunde under EuropAid med det formål at styrke menneskerettigheder i Georgien. Der er særlig fokus på mindretalsbeskyttelse, polititilsyn, arbejdsmarkedsrettigheder, privatlivsbeskyttelse og ytringsfrihed.

10. februar 2016

Tilskud til bekæmpelse af diskrimination og til Roma-integration

Hvis din organisation har fokus på bekæmpelse af diskrimination og nedbrydning af skadelige fordomme, så er der nu åbnet for en ansøgningsrunde under EU-programmet Rights, Equality & Citizenship (REC).

10. februar 2016

Tilskud til oplysningsaktiviteter om Europa

Nu kan der søges tilskud i 2. runde 2016 af Europa-Nævnets Pulje C til projekter, der oplyser og skaber debat om Europa.

10. februar 2016

Vil du ansøge om midler fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak?

Du kan nu ansøge om midler fra ansøgningsrunde 3, som løber fra den 1. februar 2016 til den 4. marts 2016.

3. februar 2016

Få overblik over, hvornår du kan søge projekttilskud under EU’s landdistriktsprogram

NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort et overblik over, hvornår de åbner for ansøgningsrunderne til alle ordningerne med projekttilskud under EU’s landdistriktsprogram i 2016.

Se alle ansøgningsrunder

10. februar 2016

Har du brug for hjælp til at skrive en succesfuld Marie Skłodowska-Curie ansøgning?

… Så deltag i et kursus den 26. maj 2016 i København, hvor der vil være fokus på, hvad der kræves for at skrive en god ansøgning.

3. februar 2016

Interreg Baltic Sea Region inviterer til informationsseminar

Er du interesseret i samarbejde på tværs af lande, men endnu ikke bekendt med indholdet i Interreg Baltic Sea Region, vil dette todages seminar være noget for dig. Seminaret finder sted i Riga den 16.-17. marts 2016.

3. februar 2016

Få hjælp til din partnerskabsansøgning til Erasmus+

Har din institution eller organisation planer om at deltage i et europæisk uddannelsesprojekt i 2016, er det nu, I skal fatte pennen. Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til skriveseminar, så I kan skrive en bedre ansøgning om tilskud fra Erasmus+.

27. januar 2016

’Creative Mindset. Entrepreneurial futures’: Europæisk seminar om iværksætteri i skoler og uddannelser

Fik du sat kryds i kalenderen og bestilt en flybillet, da vi fortalte om dette seminar for et par uger siden? Ellers er det tid til at gøre det nu.

20. januar 2016

Få del i EU-kronerne ved at skrive en god ansøgning

Har du helt styr på, hvad Horizon 2020 går ud på, og kan du skrive en god ansøgning hertil? Tirsdag d. 13. september 2016 i København kan du bl.a. blive klogere på dette.

Se alle

10. februar 2016

Har du et regionalt og innovativt projekt?

I oktober i forbindelse med ”Open Days - European Week of Regions and Cities” uddeler Europa-Kommissionen EU’s pris for god praksis inden for regional udvikling, RegioStars.

10. februar 2016

Stor interesse for studieophold i udlandet

Danske uddannelsesinstitutioner og organisationer har taget godt imod EU’s nye uddannelsesprogram Erasmus+. I programmets første år rejste 10.873 danske elever, studerende og undervisere ud i Europa for at dygtiggøre sig og hente ny viden.

27. januar 2016

EU Urban Agenda

Med ”EU Urban Agenda” samles nationale regeringer, EU-institutionerne og andre interessenter for at arbejde sammen om et bæredygtigt og innovativt Europa i økonomisk fremdrift, men som samtidig har borgernes livskvalitet i fokus.

27. januar 2016

Partnerskaber i Urban Agenda

Byer er sjældent med ved bordet, når politikområder skal forhandles, men det er dem, der sidder med implementeringen. Et andet element af ”the Pact of Amsterdam” er derfor, at skabe tematiske partnerskaber, hvor byer, medlemsstater, Kommissionen og andre interessenter kan arbejde sammen om at styrke det urbane element i policy-design.

20. januar 2016

Har du et innovativt energiprojekt?

I juni uddeler Europa-Kommissionen EU’s pris for Vedvarende Energi under ”EU Sustainable Energy Week”. Så har du et nytænkende projekt, og vil du gerne dele det med resten af Europa? Så kan du nu deltage i konkurrencen om at blive EU’s bedste energiprojekt.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu