Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Central Denmark er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland. Bag Central Denmark står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Kontorets vision er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU.

Læs mere om kontoret

 

Nyt fra EU

  • Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Andet
Partnersøgninger - 28. januar 2015

Involvering der leder til livskvalitet og arbejde

Det engelske Oldham byråd søger samarbejdspartnere til nyt projekt, der sætter arbejdsløshed og beskæftigelse på dagsordenen. Flere skoler og uddannelsesinstitutioner fra en række byer i det Manchester-område har allerede etableret en række strategiske samarbejder, som beskæftiger sig med de udfordringer og problemstillinger som byerne i området i denne tid oplever mht. underpræstering og arbejdsløshed.

Ansøgningsrunder - 28. januar 2015

Bliv klar til at sende dine frivillige til et udviklingsland med EU-støtte

EU er på vej med et nyt støtteprogram, der giver mulighed for at få EU-støtte til at yde frivillig humantær bistand i udviklingslande.

Andet - 28. januar 2015

Gevinsterne ved forskning i EU-projekter skal gøres tydeligere

Det nyeste nummer af EucoCenters nyhedsbrev, EU-Information, handler om, at gevinsterne ved forskning og innovation skal være mere tydelige i EU-projekter. Når det store EU-program uddeler midler til forskning og innovation er det vigtigt, at man kan vise gevinsterne for samfundet og slutbrugerne

Partnersøgninger - 28. januar 2015

Engelsk universitet søger efter energi-smarte byer til fyrtårnsprojekt

Et engelsk universitet søger nu efter partnere til et spændende energiprojekt inden en Smart Cities & Communities ansøgningsrunde under Horizon 2020

Partnersøgninger - 28. januar 2015

Europæisk borgere dannes af historie, kultur og politik

Den italienske kommune Lugnano søger samarbejdspartnere til et nyt projekt, der stræber efter at forstærke ideen og tankegangen om europæisk borgerforståelse.

Se alle aktuelle nyheder

28. januar 2015

Involvering der leder til livskvalitet og arbejde

Det engelske Oldham byråd søger samarbejdspartnere til nyt projekt, der sætter arbejdsløshed og beskæftigelse på dagsordenen. Flere skoler og uddannelsesinstitutioner fra en række byer i det Manchester-område har allerede etableret en række strategiske samarbejder, som beskæftiger sig med de udfordringer og problemstillinger som byerne i området i denne tid oplever mht. underpræstering og arbejdsløshed.

28. januar 2015

Engelsk universitet søger efter energi-smarte byer til fyrtårnsprojekt

Et engelsk universitet søger nu efter partnere til et spændende energiprojekt inden en Smart Cities & Communities ansøgningsrunde under Horizon 2020

28. januar 2015

Europæisk borgere dannes af historie, kultur og politik

Den italienske kommune Lugnano søger samarbejdspartnere til et nyt projekt, der stræber efter at forstærke ideen og tankegangen om europæisk borgerforståelse.

28. januar 2015

Energi-effektive tunneller med IKT

En spansk virksomhed søger partnere til et nyt innovationsprojekt, der val skabe en platform for energirevisioner i transportsektoren. Projektet vil især beskæftige sig med energibesparelser i det europæiske tunnelsystem.

28. januar 2015

Ny uddannelse til "Innovation Manager" hos SMV’er

De to organisationer Children’s Fashion Europe (CFE) og TeleRegions Net (TRN) søger efter partnere til et projekt under Erasmus+. Projektet går ud på at udvikle en studieplan målrettet de kompetencer man skal have som "Innovation Manager" hos små og mellemstore virksomehder.

Se alle aktuelle partnersøgninger

28. januar 2015

Bliv klar til at sende dine frivillige til et udviklingsland med EU-støtte

EU er på vej med et nyt støtteprogram, der giver mulighed for at få EU-støtte til at yde frivillig humantær bistand i udviklingslande.

21. januar 2015

Støtte til lokale økonomiske og sociale udviklingsinitiativer i Kirgisistan

En ny ansøgningsrunde under Europeaid har som formål at støtte aktører, som igangsætter initiativer til at fremme den lokale økonomiske og sociale udvikling i staten Kirgisistan.

21. januar 2015

Tilskud til info-aktiviteter om intellektuel ejendomsret og piratkopiering

Det overordnede mål med ansøgningsrunden er at støtte projekter, der igennem planlagte aktiviteter (se nedenfor) skal gøre EU’s borgere bekendt med og opmærksomme på værdien af intellektuel ejendomsret samt oplyse omkring de farer, der eksisterer ved varemærkeforfalskning og piratkopiering.

14. januar 2015

Europæiske film skal nå længere ud

Mediadelprogrammet, som hører under Et Kreativt Europa, åbner nu for en ansøgningsrunde, der skal støtte projekter, som beskæftiger sig med publikumsudvikling.

14. januar 2015

Landdistriktsprogrammets tilskudsordninger i 2015

De forskellige tilskudsordninger i 2015 under Landdistriktsprogrammet er blevet offentliggjort, og nogle af tilskudsordningerne er allerede åbne for ansøgninger.

Se alle ansøgningsrunder

21. januar 2015

Europæisk forum for lærlinge i Frankrig

Du kan nu komme til et stort europæisk forum i Frankrig, ”The European Apprenticeship Forum” hvor 1000 lærlinge fra forskellige lande i Europa deltager. Her er der mulighed for at udveksle ideer og indgå i spændende diskussioner med franske og andre europæiske erhvervsskoler og undervisere herfra.

14. januar 2015

Få hjælp til din Erasmus+ ansøgning i Odense og København

Du kan nu melde dig til to forskellige skriveseminarer, som vejledere fra Styrelsen for Videregående Uddannelser afholder om ansøgninger til EU-programmet Erasmus+. Ved seminarerne kan du få svar på dine spørgsmål angående ansøgninger til dette program.

14. januar 2015

Informationsdag om Erasmus+ nøgleaktion 3 i Bruxelles

Er du i tvivl om, hvordan du skal forberede din ansøgning til den seneste ansøgningsrunde under Erasmus+ ”nøgleaktion 3: støtte til politisk reform”? Så skal du komme til informationsdag om netop denne ansøgningsrunde i Bruxelles d. 20. januar 2015.

14. januar 2015

Workshop i Gent om potentielle vandprojekter

I februar kan du komme til workshop om udviklingen af potentielle vandprojekter, når WaterCAP klyngeprojektet er vært for et møde i Gent. Formålet med mødet er at overføre den opnåede viden og erfaringen fra det forrige Interreg Nordsøen til det nyeste program, som gælder for 2014-2020.

7. januar 2015

Workshop om klynge-og netværksdannelse inden for maritim turisme og kystturisme

Nu kan du komme til en interessant workshop i Bruxelles om smart cooperation inden for maritim turisme og kystturisme. Til workshoppen vil omdrejningspunktet være, hvordan man kan tilskynde transnationale partnerskaber på området gennem klynge-og netværksdannelse.

Se alle

28. januar 2015

Gevinsterne ved forskning i EU-projekter skal gøres tydeligere

Det nyeste nummer af EucoCenters nyhedsbrev, EU-Information, handler om, at gevinsterne ved forskning og innovation skal være mere tydelige i EU-projekter. Når det store EU-program uddeler midler til forskning og innovation er det vigtigt, at man kan vise gevinsterne for samfundet og slutbrugerne

28. januar 2015

Europa-Nævnets pulje til oplysningsaktiviteter åbner igen d. 9. februar

Der kan snart søges om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C. Anden ansøgningsrunde åbner d. 9. februar 2015, mens pulje A og B først kan søges igen i 2017.

21. januar 2015

Central Denmark EU Office søger ny Office Manager

Central Denmark EU Office (Midtjyllands EU-kontor - CDEU) søger en Office Manager til vores kontor i Bruxelles. Vores nye Office Manager skal erstatte Karen, som rejser hjem til Danmark. Stillingen er på ca. 30 timer om ugen.

21. januar 2015

Tips og tricks til den nye Interreg Østersø-ansøgningsrunde

Her kan du blive klogere på og lære mere om, hvordan du forbereder en god og forhåbentlig succesfuld ansøgning til Interreg Østersøregionen.

14. januar 2015

Interreg Europa lancerer database for projektpartnere og projektideer

Interreg Europa har udviklet to nye smarte databaser til aktører, som er interesserede i det interregionale EU-program. De to databaser er rettet mod henholdsvis projektpartnere og projektideer.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu