• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
- 18. oktober 2017

Save the date! Dwr Uisce-konferencen løber af stablen den 27. oktober

Er du interesseret i forskning i bæredygtige energi- og vandressourcer, så er Dwr Uisce-konferencen noget for dig. Der vil være oplæg af repræsentanter fra alle aspekter af vandsektoren, og Dwr Uisce vil præsentere den nyeste forskning indenfor udvinding af energi fra mikro-hydrokraft og fra varmen fra spildevand.

- 18. oktober 2017

Save the date! European Water Association afholder konference om udviklingen i EU’s vandlovgivning

I november afvikles den 13. European Water Assosiation (EWA) Konference, som forløber over tre dage. Her kan du få et overblik over de mange aspekter omkring EU’s politik og lovgivning omkring vand og spildevand.

Ansøgningsrunder - 18. oktober 2017

Indkaldelse af forslag under Erasmus+

De overordnede mål med indkaldelsen er at øge unges beskæftigelsesegnethed og bidrage til udviklingen af en højtkvalificeret, dygtig og mobil arbejdsstyrke. Ydermere er målet også at støtte fælles udviklingstiltag inden for erhvervsrettede uddannelser i Europa og generelt styrke deres kvalitet, relevans og tiltrækningskraft.

Ansøgningsrunder - 18. oktober 2017

Tredje indkaldelse for Interreg Østersøen er åben!

Interreg Østersøen åbner nu for den tredje indkaldelse inden for tre tematiske områder: kapacitet til innovation, forvaltning af naturressourcer og bæredygtig transport. Programmet har til hensigt at støtte tværnationale projekter, der bidrager til at gøre Østersøregionen mere innovativ og bæredygtig.

- 18. oktober 2017

Hør om regionale erfaringer

Er du interesseret i at høre om den gode praksis, som forskellige regioner i EU har opbygget omkring forskning, innovation, SMV-konkurrenceevne, miljø og ressourceeffektivitet? Så bør du deltage i Interreg Europe’s online session ’Stories of the Regions’.

Se alle aktuelle nyheder

18. oktober 2017

Spansk SMV søger partner inden for landbrugssektoren

En spansk SMV søger partner inden for landbrugssektoren med det formål at udbrede deres nyudviklede, valle-baserede desinficeringsprodukt til andre frugter og grøntsager.

18. oktober 2017

Belgisk universitet søger partner til Eurostars-projekt

Afdelingen for ”Development Genetics” fra et Belgisk universitet søger en SMV med ekspertise i innovation inden for smertebehandling til deltagelse i et Eurostars-projekt.

18. oktober 2017

Udvikling af software til indgåelse af forretningsaftaler

En sydkoreansk SMV søger en R&D-partner til udvikling af software til understøttelse af forhandlinger om indgåelse af forretningsaftaler.

18. oktober 2017

Vil du være med til at udvikle en klimavenlig forbrændingsmotor?

En fransk virksomhed søger partnere til et projekt om at udvikle en klimavenlig forbrændingsmotor baseret på udvinding af varmeenergi, som søger at gøre langdistancetransport mere bæredygtigt.

11. oktober 2017

Vil du være med til at hjælpe kommunikationsprocessen for patienter med komplicerede og krævende skader?

En ukrainsk SMV søger partnere til et projekt om at styrke kommunikationsprocessen mellem patienter, der kræver behandling med hydrogel, og disses læger, hospitaler og medicinalproducenter i Europa. Systemet skal være IKT baseret for at sænke udgifterne, samtidig med at man øger støtten til patienter med komplicerede skader og hjælper dem til hurtigere genetablering.

Se alle aktuelle partnersøgninger

18. oktober 2017

Indkaldelse af forslag under Erasmus+

De overordnede mål med indkaldelsen er at øge unges beskæftigelsesegnethed og bidrage til udviklingen af en højtkvalificeret, dygtig og mobil arbejdsstyrke. Ydermere er målet også at støtte fælles udviklingstiltag inden for erhvervsrettede uddannelser i Europa og generelt styrke deres kvalitet, relevans og tiltrækningskraft.

18. oktober 2017

Tredje indkaldelse for Interreg Østersøen er åben!

Interreg Østersøen åbner nu for den tredje indkaldelse inden for tre tematiske områder: kapacitet til innovation, forvaltning af naturressourcer og bæredygtig transport. Programmet har til hensigt at støtte tværnationale projekter, der bidrager til at gøre Østersøregionen mere innovativ og bæredygtig.

11. oktober 2017

Ansøg og bliv partner i et Erasmus+-projekt

Du har nu muligheden for at ansøge om at blive partner i et Erasmus+ projekt. Det gør du ved at følge guiden, som du kan finde her. Her vil du kunne læse om, hvordan du kan ansøge.

I linket finder du beskrivelserne af de 13 udvalgte projekter, som søger partnere. Projektlederen udvælger de ansøgte partnere og inviterer dem med på en projektudviklingsworkshop i Bruxelles. Her får du muligheden for at netværke og udvikle projektet sammen med projektlederen og andre partnere.

11. oktober 2017

Den tredje indkaldelse under URBACT Transfer Networks er nu åben

URBACTS Transfer Networks er et udvekslings -og læringsværktøj, der fokuserer på tilpasningen og overførslen af praksis mellem europæiske byer. Byer, der er blevet tildelt URBACT Good Practice-mærket skal lede andre byer i samme retning.

27. september 2017

Ny ansøgningsrunde inden for Creative Europe kultur-delprogrammet

Der er nu åbnet for en ny ansøgningsrunde under den del af Creative Europe programmet, der omhandler tilskud til kultur. Udover tilskud til small-scale og large-scale kulturprojekter åbnes der med denne ansøgningsrunde også for en særlig pulje, der giver tilskud til projekter med særligt fokus på kulturarv og i tilkobling til det europæiske kulturarvsår 2018. Både den særlige og den ordinære pulje er åben for europæiske kulturelle og kreative aktører, der er aktive i de kulturelle og kreative sektorer.

Se alle ansøgningsrunder

18. oktober 2017

Save the date! Dwr Uisce-konferencen løber af stablen den 27. oktober

Er du interesseret i forskning i bæredygtige energi- og vandressourcer, så er Dwr Uisce-konferencen noget for dig. Der vil være oplæg af repræsentanter fra alle aspekter af vandsektoren, og Dwr Uisce vil præsentere den nyeste forskning indenfor udvinding af energi fra mikro-hydrokraft og fra varmen fra spildevand.

18. oktober 2017

Save the date! European Water Association afholder konference om udviklingen i EU’s vandlovgivning

I november afvikles den 13. European Water Assosiation (EWA) Konference, som forløber over tre dage. Her kan du få et overblik over de mange aspekter omkring EU’s politik og lovgivning omkring vand og spildevand.

18. oktober 2017

Hør om regionale erfaringer

Er du interesseret i at høre om den gode praksis, som forskellige regioner i EU har opbygget omkring forskning, innovation, SMV-konkurrenceevne, miljø og ressourceeffektivitet? Så bør du deltage i Interreg Europe’s online session ’Stories of the Regions’.

18. oktober 2017

Save the date! Floodex Europe lancerer event om kontrol af vandmasser og oversvømmelser

Klimaforandringerne medfører flere oversvømmelser, og Europa er nødt til at væbne sig med det rigtige udstyr for at kunne håndtere det. Floodex Europe lancerer derfor et stort vand-event i forbindelse med Amsterdam International Water Week 2017.

18. oktober 2017

Kom med til konference om CO2-reduktion

Arbejder du med klima, energi eller transport? Kom og lad dig inspirere af spændende projekter, når Interreg ÖKS inviterer til todages networking-arrangement.

Se alle

11. oktober 2017

Vil du gerne have gratis, professionel hjælp til PR på dit projekt?

Har du lavet et forsknings- eller innovationsprojekt på enten regionalt, nationalt eller europæisk plan, som resten af Europa kunne få glæde af at høre om? Så har Europa-Kommissionen netop lanceret en ordning, der kan gøre det lettere for dig at kommunikere dine projektresultater ud til de rette målgrupper. Ordningen hedder Common Dissemination Booster (CDB), er gratis og tilbyder en række forskellige formidlingsservices, deriblandt professionel hjælp til dine PR-aktiviteter.

11. oktober 2017

EU offentliggør de første forsknings- og innovationsemner

I løbet af denne uge vil EU offentliggøre en række arbejdsprogrammer for 2018-2020 under Horizon 2020. Der er endnu tale om udkast til arbejdsprogrammer for perioden. Emnerne er inden for Informations- og Kommunikationsteknologi (IKT), Nano, Transport, Samfund og Fremtidens teknologier. De øvrige emner under Horizon 2020 forventes klar den 8. oktober 2017, og de endeligt vedtagne arbejdsprogrammer med fastlagt budgetter forventes offentliggjort 27. oktober 2017. Det er derfor vigtigt at understrege, at udkastene alene er vejledende, og at ændringer kan forekomme.

11. oktober 2017

Sidste frist for at søge EUopSTART

EU offentliggør i disse dage forsknings og innovationsprogrammerne under Horizon 2020 for 2018-2020. EUopSTART er en dansk ordning, der skal styrke danske virksomheders og vidensinstitutioners deltagelse i programmerne. Ordningen kan dække op til 50 procent af udgifterne forbundet med det forberedende arbejde.

11. oktober 2017

Region Midtjylland og CDEU i Gdansk for at lære om SMV-internationalisering på polsk

CDEU og Region Midtjylland deltager sammen i Interreg Europe-projektet ”Everywhere International SMEs” (eller EIS), hvor de gennemgår og forbedrer regionens støtte til internationalisering af små- og mellemstore virksomheder. Du kan læse mere om EIS her.

4. oktober 2017

Skal din virksomhed vinde en European Digital Skills Award?

En befolkning med digitale færdigheder er vital, når det gælder konkurrencedygtighed i Europa. Alligevel mangler 44% af europæerne grundlæggende digitale færdigheder.
Derfor har Europa-Kommissionen nu for anden gang lanceret European Digital Skills Awards og inviterer dermed europæiske virksomheder til at indsende projekter, der har været med til at løfte de digitale færdigheder i Europa.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu