• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Aktuelt - 18. august 2017

Rådgiverudbud på erhvervsområdet 2017

Central Denmark EU Office har over en årrække opbygget en afklaringsservice for små og mellemstore midtjyske virksomheder kaldet iFacilitator. iFacilitator er en proces, som fører til at virksomhedernes innovationsidéer/projekter om muligt matches til EUs fundingmuligheder.

Arrangementer - 16. august 2017

EU Design Days 2017 – ”The next step”

EU Design Days har fået et kvalitetsløft. Det er i år hollandske designere, der står bag eventet, og det kan mærkes på programmet og deltagerne. Det er nu et event ”for designere, af designere”. Så gå ikke glip af denne mulighed for inspiration og networking om hvad design kan og skal i vores fremtidige samfund. Dette års Design Days afholdes d. 19-20. september 2017 i Bruxelles.

Arrangementer - 16. august 2017

Konference om sundhed i det digitale samfund

D. 16.-18. oktober 2017 afholder det estiske EU formandskab en stort opsat konference om digital sundhed i Tallinn. Der vil blive fokuseret på, hvordan digitale teknologier og brug af sundhedsdata er med at ændre vores liv og vores sundhedspleje. Konferencen vil bestå af workshops, undervisningsseminarer samt give mulighed for networking.

Arrangementer - 16. august 2017

URBACT-festival for byer

Byer af alle størrelser inviteres d. 3.-5. oktober til URBACT City Festival i Tallinn, Estland. Under overskriften ”Good practice – Better Cities” vil der i fællesskab med andre byer blive fokuseret på at skabe bedre tilgange til bæredygtig byudvikling.

Arrangementer - 16. august 2017

Få hjælp til din ansøgning til Innovative Training Networks

D. 12. september 2017 afholder EuroCenter webinar om Innovative Training Networks. Netværket har til formål at støtte etableringen af internationale forskernetværk, der ønsker at uddanne ph.d.-studerende. Webinaret vil ruste dig på til at forstå regler og krav i netværket, og give dig tips til at skrive en bedre ansøgning.

Se alle aktuelle nyheder

16. august 2017

Partnere med ekspertise i VR og 3D-grafik søges.

En sydkoreansk SMV specialiseret i automatiserede maskiner søger partnere med ekspertise inden for Virtual Reality og 3D-videoteknologi. Der vil via Eurostars2 blive ansøgt om et projekt, der har til formål at udvikle et apparat, der kan diagnoserne, måle og træne specifikke muskler.

16. august 2017

Udvikl Internet of Things- (IoT) og sensor-netværksbaserede smart-produkter

En Sydkoreansk SMV søger universiteter, forskningsinstitutter og virksomheder med IoT-ekspertise som partnere til et kommende Eurostars2-projekt.

16. august 2017

Partnere søges til at udvikle solcellebaserede persienner

En sydkoreansk virksomhed specialiseret i solenergiudstyr har udviklet smart-solceller, der kan appliceres på persienner. Gennem et EUREKA-projekt søges yderligere SMV-partnere til at fabrikere og udvikle sub-moduler til installation af denne type persienner.

16. august 2017

Partnere søges til 3D-præcisionsprinting og sikker transmissionsinfrastruktur

En italiensk virksomhed specialiseret i elektroniske krigsførelsessystemer og integration af elektronik- og IKT-systemer søger partnere til et Horizon 2020-projekt.

16. august 2017

Rådgivere med viden om familievirksomheder søges

En polsk SMV søger partnere til at udvikle løsninger rettet mod at støtte polske familievirksomheder. Løsningen kan tage form af en bog, video, IT-platform, instruktionsmanual el. lign. Der ledes efter en partner, som har erfaring i at træne, coache og rådgive.

Se alle aktuelle partnersøgninger

9. august 2017

Gør din SMV parat til cirkulær økonomi

Kommissionen inviterer organisationer som støtter SMV’er (interesseorganisationer, paraplyorganisationer, netværk, handelskamre mv.), virksomheder der tilbyder cirkulære løsninger og regionale myndigheder til et pilotprojekt, der hhv. har til formål at træne, støtte og rådgive om ressourceeffektivitet, øko-innovation og cirkulær økonomi.

9. august 2017

Der er åbnet for at søge Natura 2000-projektstøtteordningerne

Med denne ansøgningsrunde er der mulighed for at søge tilskud til hhv. etablering af naturlige vandstandsforhold og rydning af tilgroede arealer samt forberedelse til afgrænsning. Ordningerne er en del af det danske Landdistriktsprogram, og der er hhv. afsat 8 og 20 mio. kr. for ansøgningsrunden 2017.

9. august 2017

Design innovative masteruddannelser

Kommissionen har afsat 1.5 mio. eur. med henblik på at få forslag til design af innovative inter-disciplinære masteruddannelsesmoduler, der forbinder kunst og IKT med iværksætterfærdigheder og forretningsmæssig eksponering.

9. august 2017

Vil du udvikle dine kompetencer og arbejder du med byforandring?

Du kan nu ansøge om at deltage i den 3. fase af ”Actors of Urban Change” programmet.

Se alle ansøgningsrunder

16. august 2017

EU Design Days 2017 – ”The next step”

EU Design Days har fået et kvalitetsløft. Det er i år hollandske designere, der står bag eventet, og det kan mærkes på programmet og deltagerne. Det er nu et event ”for designere, af designere”. Så gå ikke glip af denne mulighed for inspiration og networking om hvad design kan og skal i vores fremtidige samfund. Dette års Design Days afholdes d. 19-20. september 2017 i Bruxelles.

16. august 2017

Konference om sundhed i det digitale samfund

D. 16.-18. oktober 2017 afholder det estiske EU formandskab en stort opsat konference om digital sundhed i Tallinn. Der vil blive fokuseret på, hvordan digitale teknologier og brug af sundhedsdata er med at ændre vores liv og vores sundhedspleje. Konferencen vil bestå af workshops, undervisningsseminarer samt give mulighed for networking.

16. august 2017

URBACT-festival for byer

Byer af alle størrelser inviteres d. 3.-5. oktober til URBACT City Festival i Tallinn, Estland. Under overskriften ”Good practice – Better Cities” vil der i fællesskab med andre byer blive fokuseret på at skabe bedre tilgange til bæredygtig byudvikling.

16. august 2017

Få hjælp til din ansøgning til Innovative Training Networks

D. 12. september 2017 afholder EuroCenter webinar om Innovative Training Networks. Netværket har til formål at støtte etableringen af internationale forskernetværk, der ønsker at uddanne ph.d.-studerende. Webinaret vil ruste dig på til at forstå regler og krav i netværket, og give dig tips til at skrive en bedre ansøgning.

16. august 2017

Skandinavisk Partnerlab i Malmø

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak inviterer d. 3. oktober 2017 til Skandinavisk Partnerlab i Malmø. Til arrangementet vil du få bl.a. få mulighed for at lære om Interreg-ØKS-projekter, og hvordan man skaber samarbejder og søger midler til projekter inden for de fire forskellige områder: innovation, transport, beskæftigelse og grøn energi.

Se alle

18. august 2017

Rådgiverudbud på erhvervsområdet 2017

Central Denmark EU Office har over en årrække opbygget en afklaringsservice for små og mellemstore midtjyske virksomheder kaldet iFacilitator. iFacilitator er en proces, som fører til at virksomhedernes innovationsidéer/projekter om muligt matches til EUs fundingmuligheder.

9. august 2017

Det Europæiske Forskningsråd satser på ekstra store forskningsprojekter

Bevillinger fra det Europæiske Forskningsråd (ERC) er tidligere givet til forskere enkeltvist. Men i et nyt opslag for ERC Synergy Grants giver ERC nu mulighed for, at to til fire topforskere i fællesskab kan søge om op til 10 millioner euro til ekstra store forskningsprojekter. Fristen for at søge i år er den 14. november 2017.

12. juli 2017

EU-fokus holder ferie i uge 29, 30 og 31

Denne uges EU-fokus er det sidste i rækken, inden sommerferien indtræder i uge 29, 30 og 31.

12. juli 2017

Lån til sundhed ved Europæiske Investeringsbank

I løbet af de kommende år står sundhedssystemerne i EU over for massivt voksende udgifter til – ikke mindst – en aldrende befolkning. Netop disse udfordringer skal Den Europæiske investeringsbank (EIB) være med til at løse med sin nye strategi, hvor blandt andet innovation og digitalisering bliver centrale områder.

12. juli 2017

Udbred kendskabet til EU’s værdier og historie - og vind op til 50.000 EUR

Europa-Kommissionen har netop lanceret en ny konkurrence, hvor du har mulighed for at bidrage til at øge kendskabet til og forståelsen for den fælles europæiske historie. Formålet er at opbygge tillid og ejerskabsfølelse til EU som fælles projekt, hvilket indebærer et fokus på vores fælles historie, værdier og handlinger.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu