• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Gode historier - 18. januar 2017

Praktikanterne siger farvel og tak – og på gensyn!

Vi er ikke så meget for det, men dagen måtte jo komme: Vores sidste dag som praktikanter på CDEU’s kontor. Derfor er det kun på sin plads, at vi får sendt en sidste hilsen med tilbageblik på de sidste fem måneder i Bruxelles.

Aktuelt - 18. januar 2017

Eurostars har åbnet for registrering

Eurostars -2 cut-off er nu åben for registrering, som er nødvendigt for at kunne indsende en ansøgning til et Eurostars-projekt. Ansøgninger skal indsendes online for at blive accepteret.

Arrangementer - 18. januar 2017

URBACT inviterer til infomøde om ny indkaldelse

I december åbnede URBACT for en indkaldelse for byer, der kan vise best practices inden for bæredygtig byudvikling. Kom til Bruxelles og hør mere om selve indkaldelsen og andre byers erfaringer.

Partnersøgninger - 18. januar 2017

Partnerbyer til projekt om aktivt medborgerskab i Europa

Et konsortium bestående af en fransk, tysk og polsk by søger partnerbyer til et projekt under Europe for Citizens - Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns 2017. Projektets formål er at afprøve, videndele og på sigt implementere nye initiativer i byer til fremme af en europæisk medborgerskabsfølelse og samtidig modvirke euroskepsis.

Aktuelt - 18. januar 2017

Deltag i konsultation om Det Tredje Sundhedsprogram

Alle borgere og organisationer med en interesse i sundhedspolitik, folkesundhed og sundhedspleje i Europa inviteres til at deltage i en offentlig konsultation. Resultaterne herfra skal bidrage til evalueringen af Det Tredje Sundhedsprogram (3rd Health Programme 2014-2020).

Se alle aktuelle nyheder

18. januar 2017

Partnerbyer til projekt om aktivt medborgerskab i Europa

Et konsortium bestående af en fransk, tysk og polsk by søger partnerbyer til et projekt under Europe for Citizens - Democratic engagement and civic participation - Networks of Towns 2017. Projektets formål er at afprøve, videndele og på sigt implementere nye initiativer i byer til fremme af en europæisk medborgerskabsfølelse og samtidig modvirke euroskepsis.

18. januar 2017

Videndeling af mentorprogrammer for immigranter

The Business Start Up Center fra Region Bergen, Norge, søger partnere til Erasmus+ Adult Education Staff mobility project. Formålet med mobilitetsprojektet er at forbedre et mentorprogram for immigranter, som ønsker at blive iværksættere. Dette skal ske via partnere som mødes for at videndele best practices på området.

11. januar 2017

Forebyg adfærdsproblemer blandt skoleelever

Vzw Topunt, som er en belgisk forening under et rådgivningscenter for elever, søger samarbejdspartnere til et Erasmus+ projekt under School Education.

11. januar 2017

Skab øget livskvalitet blandt patienter med psykiske lidelser

AFESMO Association fra regionen Murcia, Spanien, søger partnere til pilotprojektet “Severe mental disorders and the risk of violence: pathways through care and effective treatments strategies” under 3rd Health programme.

11. januar 2017

Projekt om inklusion af handicappede i offentlig transportsystemer

Et research-team fra et polsk teknisk universitet søger partnere til et projekt om udvikling af nye løsninger for inklusion af handicappede personer i offentlig transportsystemer og –services.

Se alle aktuelle partnersøgninger

18. januar 2017

Tilskud til oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter

Europa-Kommissionen åbner nu for nye indkaldelser, som skal støtte oplysningskampagner og salgsfremstød i tredjeverdenslande.

18. januar 2017

Erasmus+ deadlines for 2017

Erasmus+ er puljen for lærings- og uddannelsesaktiviteter, men dækker også aktiviteter, der involverer unge og sport. Erasmus+ strækker sig over perioden 2014-2020 og har et samlet budget på 14,774 mia. EUR.

11. januar 2017

Søg tilskud til gavn for naturen i Natura 2000-områder

Få overblik over dine muligheder for at søge tilskud i Natura 2000-områder med den nye folder ”Naturpleje i Natura 2000 – tilskudsmuligheder 2017” fra NaturErhvervsstyrelsen.

4. januar 2017

Good practice inden for bæredygtig byudvikling

URBACT har åbnet indkaldelse til good practices inden for integreret bæredygtig byudvikling. Med denne indkaldelse inviteres byer til at fremvise deres good practices og dermed blive en del af en eksklusiv gruppe, som vil blive promoveret på europæisk plan.

3. januar 2017

Støtte til filmfestivaler

Creative Europe's MEDIA-program har åbnet for en ny indkaldelse. Formålet er at organisere audiovisuelle festivaler med en europæisk dimension i lande, som deltager i MEDIA-programmet.

Se alle ansøgningsrunder

18. januar 2017

URBACT inviterer til infomøde om ny indkaldelse

I december åbnede URBACT for en indkaldelse for byer, der kan vise best practices inden for bæredygtig byudvikling. Kom til Bruxelles og hør mere om selve indkaldelsen og andre byers erfaringer.

18. januar 2017

Lær at bruge gratis data fra rummet

Den 9. marts 2017 inviterer tre ministerier til workshop om EU-Kommissionens jordobservationsprogram Copernicus. Workshoppen åbnes af astronaut Andreas Mogensen og har fokus på, hvordan landbrug og klimatilpasning kan optimeres ved at udnytte data fra rummet.

11. januar 2017

Deltag i info-arrangement om det maltesiske formandskab

Den 9. februar afholdes et informationsarrangement om det maltesiske formandskab. Malta overtog formandskabet for Rådet den 1. januar i år og har det til og med 30. juni 2017.

21. december 2016

Indkaldelse til deltagelse i det europæiske migrationsforum

Regionsudvalget opfordrer lokale og regionale myndigheder til at indsende interessetilkendegivelse, hvis de ønsker at deltage i det tredje migrationsforum i Bruxelles. Alle udgifter i forbindelse med deltagelse vil blive dækket af Europa-Kommissionen. Ansøgningsfrist er d. 6. januar 2017.

21. december 2016

Konference om intelligente gitterapplikationer

Konferencen vil sætte fokus på et stort energiprojekt fra Europa-Kommissionen kaldet The ENERGISE project, som går i dybden med fordele og ulemper ved anvendelse med intelligente gitterapplikationer.

Se alle

18. januar 2017

Eurostars har åbnet for registrering

Eurostars -2 cut-off er nu åben for registrering, som er nødvendigt for at kunne indsende en ansøgning til et Eurostars-projekt. Ansøgninger skal indsendes online for at blive accepteret.

18. januar 2017

Deltag i konsultation om Det Tredje Sundhedsprogram

Alle borgere og organisationer med en interesse i sundhedspolitik, folkesundhed og sundhedspleje i Europa inviteres til at deltage i en offentlig konsultation. Resultaterne herfra skal bidrage til evalueringen af Det Tredje Sundhedsprogram (3rd Health Programme 2014-2020).

3. januar 2017

Nye energiindkaldelse i 2017

Energiområdet forbliver høj prioritet i EU-regi. Budgettet for energiprojekter i Horizon 2020 har i de seneste år været stigende, og det forventes, at udviklingen fortsætter.

3. januar 2017

Malta overtager formandskabet for Ministerrådet

Den 1. januar 2017 overtog det mindste europæiske land, Malta, formandskabet for Ministerrådet. De har formandskabet indtil 1. juli 2017. Det er første gang, at Malta har formandsstafetten.

21. december 2016

Galileo sættes i drift!

Den 15. december 2016 begyndte EU's satellitnavigationssystem Galileo at tilbyde sine tjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu