Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Central Denmark er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland. Bag Central Denmark står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Kontorets vision er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU.

Læs mere om kontoret

 

Nyt fra EU

  • Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Andet
Andet - 23. april 2014

Østersøprogrammet for 2014-2020 ventes klar til maj

Efter et taskforce-møde i Berlin d. 10.-11. april 2014 er samarbejdsaftalen for Østersøprogrammet 2014-2020 ved at være klar til godkendelse. Det sker efter planen, når programkomitéen mødes i Warszawa d. 14. maj 2014.

Andet - 23. april 2014

Sundhed på app-form er kommet for at blive

EU har fået øjnene op for, hvordan sundhedsapps til smartphones kan gøre livet lettere for forbrugere og sundhedspersonale, samtidig med at det sparer 99 mia. EUR på den europæiske sundhedsregning. EU har allerede investeret de første 100 mio. EUR i mHEALTH, som projektet hedder, og nu er de klar med yderligere støttemidler.

Andet - 23. april 2014

Anmeld ulovligt brug af EU-tilskud

Har du en konkret mistanke om, at en person eller virksomhed bevidst modtager EU-tilskud under falske forudsætninger, kan du nu anmelde det til NaturErhvervstyrelsen. Tiltaget er del af en større indsats, hvor sagsbehandling og kontrollerstyrkes med henblik på at komme ulovligt brug af EU-midler til livs.

Partnersøgninger - 23. april 2014

Skab et marked for energieffektivisering gennem energirenovation

I flere europæiske lande udgør eksisterende private lejligheder en stor del af udfordringen for at opnå EU’s klimamålsætning for 2020. Bygningerne har som oftest behov for at gennemgå en gennemgribende energirenovation, hvilket SMART DREAM-projektet ønsker at bistå med.

Partnersøgninger - 23. april 2014

Samarbejd om grønne offentlige indkøb

PROMO PA, en italiensk forskningsfond, der opererer inden for uddannelse og kulturarv, og som arbejder for at reformere den offentlige sektor, søger partnere til et energieffektiviseringsprojekt under Horizon 2020. Projektet, der skal skabe en samarbejdsplatform mellem europæiske indkøbere på lokalt niveau, har som formål at forbedre kapaciteten hos offentlige myndigheder og indkøbscentraler ved at give dem bedre tekniske og organisatoriske værktøjer udi bæredygtige, grønne indkøb.

Se alle aktuelle nyheder

23. april 2014

Skab et marked for energieffektivisering gennem energirenovation

I flere europæiske lande udgør eksisterende private lejligheder en stor del af udfordringen for at opnå EU’s klimamålsætning for 2020. Bygningerne har som oftest behov for at gennemgå en gennemgribende energirenovation, hvilket SMART DREAM-projektet ønsker at bistå med.

23. april 2014

Samarbejd om grønne offentlige indkøb

PROMO PA, en italiensk forskningsfond, der opererer inden for uddannelse og kulturarv, og som arbejder for at reformere den offentlige sektor, søger partnere til et energieffektiviseringsprojekt under Horizon 2020. Projektet, der skal skabe en samarbejdsplatform mellem europæiske indkøbere på lokalt niveau, har som formål at forbedre kapaciteten hos offentlige myndigheder og indkøbscentraler ved at give dem bedre tekniske og organisatoriske værktøjer udi bæredygtige, grønne indkøb.

23. april 2014

Få franske landbrugspraktikanter

Den regionale sammenslutning ”Maisons familiales rurales” i St Berthevin-regionen (Vestfrankrig) søger erhvervsskoler til at indgå i et strategisk partnerskab under Erasmus+. Den franske partner har 15 landbrugsstuderende i alderen 14-18 år, som er på udgik efter praktiksteder inden for landbrug og dyreavl. Eleverne er alle i gang med en 3-årig uddannelse i Farm Management.

23. april 2014

Få styr på kulfiber med italiensk partnerskab

Den italienske kulfiberproducent Forma Futuro søger sammen med tre andre italienske produktionsvirksomheder partnere til et strategisk partnerskab inden for uddannelse, træning og ungdom. Projektet skal højne vidensniveauet hos alle arbejdstagere, som beskæftiger sig med kulfibermaterialer, og forbedre de uddannelsesmæssige tilbud på området.

23. april 2014

Lav pilottest af smarte energiløsninger

Et europæisk konsortium med stor ekspertise inden for energieffektiviseringer søger steder at foretage pilottest af deres smarte energiløsninger. Projektet, der søger tilskud under Horizon 2020, forventes at løbe hen over 36 måneder.

Se alle aktuelle partnersøgninger

23. april 2014

Nyt kvalitetsstempel til videregående uddannelser

Alle videregående uddannelsesinstitutioner skal fremover have et godkendt ’Erasmus Charter for Higher Education’ (ECHE) for at kunne deltage i og få midler til gennemførelsen af internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter gennem EU's uddannelsesprogram for 2014-2020, Erasmus+. Tildeling af charteret skal ses som et kvalitetsstempel af institutionens internationale arbejde.

23. april 2014

Støt civilsamfundet i Ukraine

Der er åbnet for endnu en ansøgningsrunde under Europeaid , som en del af EU’s naboskabsstrategi for fattigdomsbekæmpelse og retssikkerhed. Prioritetsområdet er civilsamfundet i EU’s nabolande, hvilket i dette tilfælde er Ukraine. Projekter skal styrke organisationer i det ukrainske civilsamfund, hvor rødderne til demokrati og bæredygtig udvikling menes at ligge.

23. april 2014

Få støtte til forskning i biomarkører

Joint Programme Initiativet ’Healthy diet for a healthy life’ (JPI HDHL), der søger at løfte problematikker i forbindelse med forebyggelse af kostrelaterede sygdomme og effektivt integrere forskningsindsatsen inden for bl.a. fødevare-, ernærings- og sundhedsområderne, åbner nu en ny ansøgningsrunde: ’Biomarkers in Nutrition and Health’ (BioNH). Innovationsfonden har afsat 0,5 mio. EUR til dansk deltagelse.

23. april 2014

Skab bedre forhold mellem arbejdsmarkedets parter

Europa-Kommissionens generaldirektorat for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion åbner nu for en ansøgningsrunde, der skal forbedre viden om og sikre udveksling af EU-relevant information om institutioner og praksisser, der har med arbejdsmarkedsforhold at gøre.

23. april 2014

Støttemuligheder til branche- og forbrugerundersøgelser

Siden starten af 1960’erne har EU gennem en række partnerskaber indsamlet en række harmoniserede surveys, som er blevet til en lang række rapporter om unionens økonomiske udvikling. Det er blevet til et unikt dataset, som giver et indblik i udviklingen inden for fremstillingssektoren (industri- og investeringsundersøgelser), byggebranchen, detailhandelen og servicesektoren samt for de europæiske forbrugere.

Se alle ansøgningsrunder

9. april 2014

Nordsøkonferencen 2014: 25.-27. juni i Skotland

Den årlige konference for det interregionale program for Nordsøregionen vil i år blive afholdt fra d. 25.-27. juni i Aberdeen, Skotland. Et foreløbigt program for de tre konferencedage ligger nu klar, og du kan selv få lov at præsentere et projekt eller en god idé for potentielle partnere.

9. april 2014

Lær om udbyttet ved interregionalt samarbejde

INTERREG IVC byder velkommen til en dag om ’policy learning’ i Bruxelles d. 22. maj 2014. Til arrangementet vil eksperter og fagfolk præsentere de seneste policy-trends og give eksempler på best practices fra hele Europa under titlen ’Policy Sharing, Policy Learning’.

9. april 2014

Mød koreanske virksomheder i Oslo og søg EU-støtte til projekter med dem

EUREKA, der blandt andet organiserer EU-støtten fra Eurostars-programmet organiserer d. 26.-28. maj Korean Days i Oslo, hvor omkring 300 virksomheder og forskningsinstitutioner fra Europa og Sydkorea forventes at deltage. Der er allerede tilmeldt 23 koreanske virksomheder, som alle er interesserede i at starte forskningssamarbejde op med europæiske virksomheder. Man kan booke møde med på forhånd, og derudover er der matchmaking session inden for temaerne IKT, cleantech, maritim/offshore og lifescience.

2. april 2014

Emner på Green Week i Bruxelles i år: affald, genbrug, cirkulær økonomi

Den afgående Europa-Kommission slår et stort og vigtigt brød op i år med temaerne cirkulær økonomi, ressourceeffektivitet og affald årets Green Week-konference d. 3. til 5. juni og miljøkommissær Potocnik forventes at lancere et vigtigt initiativ på området.

26. marts 2014

Midtjysk informationsmøde om Danmarks Innovationsfond og EU’s Horizon 2020

Dette forår afholdes der i Viborg et informationsmøde, hvor virksomheder har mulighed for at høre nærmere om mulighederne for tilskud, hvad der kræves, og hvordan man kommer i gang. Informationsmødet vil også give indblik i lokale virksomheders erfaringer med deltagelse i programmerne.

Se alle

23. april 2014

Østersøprogrammet for 2014-2020 ventes klar til maj

Efter et taskforce-møde i Berlin d. 10.-11. april 2014 er samarbejdsaftalen for Østersøprogrammet 2014-2020 ved at være klar til godkendelse. Det sker efter planen, når programkomitéen mødes i Warszawa d. 14. maj 2014.

23. april 2014

Sundhed på app-form er kommet for at blive

EU har fået øjnene op for, hvordan sundhedsapps til smartphones kan gøre livet lettere for forbrugere og sundhedspersonale, samtidig med at det sparer 99 mia. EUR på den europæiske sundhedsregning. EU har allerede investeret de første 100 mio. EUR i mHEALTH, som projektet hedder, og nu er de klar med yderligere støttemidler.

23. april 2014

Anmeld ulovligt brug af EU-tilskud

Har du en konkret mistanke om, at en person eller virksomhed bevidst modtager EU-tilskud under falske forudsætninger, kan du nu anmelde det til NaturErhvervstyrelsen. Tiltaget er del af en større indsats, hvor sagsbehandling og kontrollerstyrkes med henblik på at komme ulovligt brug af EU-midler til livs.

23. april 2014

Ny europæisk voksenlæringsplatform under opsejling

Europa-Kommissionen har bevilget en ny elektronisk platform, EPALE, som er seneste skud på stammen til at sikre EU’s politik om høj kvalitet af voksenundervisning i Europa. Platformen er målrettet folk, der arbejder med voksenundervisning, og skal fungere på alle europæiske sprog for at skabe grobund for sammenhængskraft og erfaringsudveksling i hele Europa.

23. april 2014

Hvad skal der ske med Afghanistan efter 2014?

2014 er et år med tre store omstillinger for Afghanistan, hvilket enten kan føre til en fredelig fremtid eller et enormt tilbageskridt. International Rescue Committee har for nylig udgivet en stor rapport om Afghanistans fremtidige udfordringer, der blev præsenteret på en EuropeAid-konference i Bruxelles. Rapportens hovedkonklusion er, at der er behov for langsigtede forpligtelser til det humanitære arbejde i regionen, hvis ikke de seneste 12 års arbejde skal være spildt.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu