• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Ansøgningsrunder - 28. september 2016

Ny ansøgningsrunde inden for Interreg Østersøen åbner

Nu åbner Interreg Østersøen for en ny ansøgningsrunde, som hedder ”Seed Money”. Interreg Østersø er EU’s program for udviklingen af en mere innovativ, bedre tilgængelig og bæredygtig Østersøregion i perioden 2014-2020.

Gode historier - 28. september 2016

CDEU på workshop i Ringkøbing-Skjern Kommune

CDEU deltager i disse dage på en workshop med Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor kommunens internationale arbejde og samarbejde med CDEU er på dagsordenen hos de 25 deltagere.
Workshoppen afholdes som et led i den samarbejdsaftale, som i foråret blev indgået mellem CDEU og kommunen, og som skal fungere som et pilotprojekt for, hvordan CDEU kan skabe størst muligt udbytte af EU for kommunerne i Midtjylland fremadrettet.

Ansøgningsrunder - 28. september 2016

Hjælp med at øge menneskerettighederne i Eritrea

EuropeAid har under Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) åbnet for et nyt call med ansøgningsfrist onsdag d. 9 november 2016.

Ansøgningsrunder - 28. september 2016

Støtte til tv-produktion

Der åbnes nu for en ny ansøgningsrunde inden for Creative Europe, hvor tv-producenter kan søge om midler til nye programmer.

Ansøgningsrunder - 28. september 2016

Kapacitetsopbyggelse inden for klimaforandringer i Tyrkiet

Under EU’s naboskabspolitik har man gennem Det europæiske instrument for førtiltrædelsesbistand (IPA) åbnet for en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist mandag d. 14. november 2016.

Se alle aktuelle nyheder

28. september 2016

Markedsføring og kvalitetstestning af vandanalysesystem

Et konsortium søger en partner til at validere et system, som skal forbedre sanitære vandforhold ved hjælp af biochips.

28. september 2016

Markedsfør intelligent tankdæksel

Et intelligent tankdæksel, som hindrer snyd med brændstofforbruget blandt transportvirksomheder, skal på det europæiske marked.

21. september 2016

Modernisering af varmeanlæg i boligkomplekser

Der søges partnere til et projekt, som skal modernisere centralvarmeanlæg i boligkomplekser ved brug af moderne elektronisk udstyr.

21. september 2016

Gør unge til bedre medborgere

Ønsker du at styrke unges interesse i medborgerskab? Der søges lige nu partnere til et projekt, som har til formål at engagere unge i deres lokalsamfund.

21. september 2016

Nyt overflademateriale til internetbaserede forbrugsprodukter

Vær med til at udvikle et nyt, innovativt og intelligent overflademateriale udviklet med den nyeste teknologi inden for nanoblækprint.

Se alle aktuelle partnersøgninger

28. september 2016

Ny ansøgningsrunde inden for Interreg Østersøen åbner

Nu åbner Interreg Østersøen for en ny ansøgningsrunde, som hedder ”Seed Money”. Interreg Østersø er EU’s program for udviklingen af en mere innovativ, bedre tilgængelig og bæredygtig Østersøregion i perioden 2014-2020.

28. september 2016

Hjælp med at øge menneskerettighederne i Eritrea

EuropeAid har under Det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder (EIDHR) åbnet for et nyt call med ansøgningsfrist onsdag d. 9 november 2016.

28. september 2016

Støtte til tv-produktion

Der åbnes nu for en ny ansøgningsrunde inden for Creative Europe, hvor tv-producenter kan søge om midler til nye programmer.

28. september 2016

Kapacitetsopbyggelse inden for klimaforandringer i Tyrkiet

Under EU’s naboskabspolitik har man gennem Det europæiske instrument for førtiltrædelsesbistand (IPA) åbnet for en ny ansøgningsrunde med ansøgningsfrist mandag d. 14. november 2016.

28. september 2016

Støtte til distribution af udenlandske film

Denne ansøgningsrunde ligger inden for den del af Creative Europe programmet, som omhandler støtte til den audiovisuelle sektor, blandt andet gennem støtte til film, tv og spil, efteruddannelse, festivaler og distribution. Mere specifikt er målet her at fremme den udenlandske udbredelse af europæiske film.

Se alle ansøgningsrunder

28. september 2016

Innovation inden for kultur og kreativ entreprenørskab

Denne todagskonference i Belgien faciliterer mødet mellem tidens dygtigste aktører inden for erhverv, kultur og den kreative sektor og fremtidens entreprenører.

28. september 2016

Kom til workshop om IoT og Smart Cities

Med denne tredagskonference ønsker ETSI at arbejde henimod en standardisering af IoT. Gennem workshops vil du se eksempler på Smart Cities, udvikle IKT og undersøge lavenergiteknologier.

28. september 2016

Stor konference om bæredygtig byudvikling

Malmø er vært for en tredagskonference, der inviterer eksperter og interessenter fra hele verden til at diskutere, hvordan vi skal udvikle byer til at blive mere bæredygtige.

28. september 2016

eGovernment på lokalt niveau

Bliv klogere på hvordan man kan implementere digital teknologi i den offentlige forvaltning på regionalt og lokalt niveau.

28. september 2016

EU vandpolitik og bæredygtig udvikling

Deltag i en todageskonference om at diskutere lovgivningen af fremtidens vandpolitik i EU i Bruxelles.

Se alle

28. september 2016

H2020 åbner snart nye calls for offentlige indkøbere af innovative løsninger

Nu åbnes der snart for calls inden for Horizon 2020 til prækommercielle indkøb (PCP) og offentlige indkøb af innovative løsninger (PPI).

28. september 2016

Del dine ideer om Silver Economy med resten af Europa

Silver Economy drejer sig om den del af økonomien, som er drevet af de ældres behov. Europa-Kommissionen har længe haft fokus på at udforske og forbedre de ældres behov. Nu kan du dele dine ideer til hvad, der vil gavne de ældres liv, både hvis det er en bred teori eller et specifikt produkt.

28. september 2016

Danskundervisning på YouTube vinder Den Europæiske Sprogpris 2016

Uddannelses- og Forskningsministeriet beretter, at projektet ’Danskundervisning på Arabisk med Khaled’ vinder Den Europæiske Sprogpris 2016. Projektet arbejder med sprogindlæring via sociale medier og hædres for dets nytænkende tilgang til at lære sprog og få interkulturel forståelse.

21. september 2016

Ny ”strategi-guide” skal bane vejen for mere innovation i Østersøregionen

Uddannelses- og forskningsministeriet oplyser, at Østersøregionen har fået et nyt hjælpemiddel, der skal gøre innovationspolitik i området endnu mere effektfuld. Internationalt samarbejde har resulteret i dugfriske anbefalinger til politiske prioriteter frem mod 2020. Anbefalingerne er samlet i en såkaldt strategi-guide, der udkommer i denne uge.

21. september 2016

EUopSTART modtager nu flest ansøgninger fra virksomheder

Forskning og Innovationsstyrelsen har i år har modtaget flest ansøgninger fra virksomheder til EUopSTART. EUopSTART er et tilbud til danske forskere og virksomheder, som kan søge et tilskud på mellem 50.000 og 75.000 kr. til at dække udgifterne forbundet med at lave en international forskningsansøgning til Horizon 2020.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu