Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Central Denmark er Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland. Bag Central Denmark står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Kontorets vision er at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU.

Læs mere om kontoret

Genveje

Nyt fra EU

  • Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Andet
Arrangementer - 2. september 2015

Kom til KL’s EU-temadag

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager er hovedtaler, når Kommunernes Landsforening afholder EU-temadag.

Partnersøgninger - 2. september 2015

Den franske by Lille søger partnere til kulturprojektet Art, Light and City

I forbindelse med Creative Europe-programmet søger Lille partnere til afholdelse af en række lysfestivaller i europæiske byer.

Partnersøgninger - 2. september 2015

Håndtering af klimaforandringernes konsekvenser for havnene i Nordsøen

Mere end 80 % af verdens handel foregår via vandvejen, hvorfor vedligeholdelsen af denne infrastruktur er blevet en vigtig del for udviklingen og konkurrencedygtigheden i de regionale økonomier. World Maritime University/International Maritime Organisation søger partnere til at indgå i et samarbejde om vidensopbygning til brug for havnene i Nordsøen til at imødegå klimaforandringerne.Der søges tilskud under programmet Interreg.

Ansøgningsrunder - 2. september 2015

Europanævnet støtter oplysningskampagner om retsforbeholdet

Hvis du har en god ide til en oplysningskampagne i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet, så er det nu muligt at søge støtte fra Europanævnet.

Arrangementer - 2. september 2015

Kursus: Den gode ansøgning til Horizon 2020

Lær hvordan man skriver en god ansøgning og få del af EU-milliarderne til forskning og udvikling, når Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder kursus i Århus.

Se alle aktuelle nyheder

2. september 2015

Den franske by Lille søger partnere til kulturprojektet Art, Light and City

I forbindelse med Creative Europe-programmet søger Lille partnere til afholdelse af en række lysfestivaller i europæiske byer.

2. september 2015

Håndtering af klimaforandringernes konsekvenser for havnene i Nordsøen

Mere end 80 % af verdens handel foregår via vandvejen, hvorfor vedligeholdelsen af denne infrastruktur er blevet en vigtig del for udviklingen og konkurrencedygtigheden i de regionale økonomier. World Maritime University/International Maritime Organisation søger partnere til at indgå i et samarbejde om vidensopbygning til brug for havnene i Nordsøen til at imødegå klimaforandringerne.Der søges tilskud under programmet Interreg.

2. september 2015

Samarbejde med Warszawa om udvikling af kvaliteten i den lokale administration

Warszawa søger i samarbejde med Janusz Korczak Pedagogical University, Poznań og Lublin partnere til et mobilitetsprojekt under European Social Fund.

26. august 2015

Samarbejde med fransk erhvervsskole om praktikpladser

En fransk erhvervsuddannelsesinstitution tæt på Angers ved Maine og Loire, og som er specialiseret i uddannelse indenfor det sociale område, søger partnere til et mobilitetsprojekt.

19. august 2015

Vær med til at forbedre brandsikkerheden i de europæiske skove

Universitetet i Camerino i Italien ønsker at udvikle et system til at analysere vandindholdet i jorden til forebyggelse af skovbrande, oversvømmelser og jordskred.

Se alle aktuelle partnersøgninger

2. september 2015

Europanævnet støtter oplysningskampagner om retsforbeholdet

Hvis du har en god ide til en oplysningskampagne i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet, så er det nu muligt at søge støtte fra Europanævnet.

2. september 2015

Nye indkaldelser i Biobaserede Industrier under Horizon 2020

Der er netop slået en ny indkaldelse op inden for Horizon 2020-programmet. Indkaldelsen ligger under fællesforetagendet BBI, der er et fælles offentligt-privat samarbejde inden for biobaserede industrier.

26. august 2015

Seksuel krænkelse af kvinder – tilskud til praksisnære projekter

Trods det, at der både på nationalt og europæisk plan har været arbejdet for at bekæmpe seksuelle krænkelser af kvinder, viser undersøgelser, at disse former for vold stadig er en fælles erfaring for mange i Europa.

19. august 2015

Adgang til flere europæiske film

Europa-Kommissionen har åbnet for en pulje, en ’forberedende aktion’, der giver tilskud til projekter, som øger tilgængeligheden og synligheden af europæiske filmværker, særligt gennem ’video-on-demand’-tjenester.

19. august 2015

Støtte til styrkelse af tværnationalt samarbejde i den kreative og kulturelle sektor

En ny ansøgningsrunde under Et Kreativt Europa – Kultur har fokus på europæiske samarbejdsprojekter og skal promovere den transnationale mobilitet af kunstnere og internationalisere deres karriere og aktiviteter i og uden for EU.

Se alle ansøgningsrunder

2. september 2015

Kom til KL’s EU-temadag

EU's konkurrencekommissær Margrethe Vestager er hovedtaler, når Kommunernes Landsforening afholder EU-temadag.

2. september 2015

Kursus: Den gode ansøgning til Horizon 2020

Lær hvordan man skriver en god ansøgning og få del af EU-milliarderne til forskning og udvikling, når Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder kursus i Århus.

2. september 2015

Kreativ studietur til Skotland

Oplev kreativitet, entreprenørskab, innovation og et tvist af mad når Skotland er vært for Reverse Misson. Districts of Creativity er et internationalt netværk for kreative regioner - Region Midtjylland har været medlem siden 2011. Gennem konferencer og studieture giver netværket kreative virksomheder og andre kreative aktører i medlemsregionerne mulighed for inspiration og interessante samarbejdspartnere.

2. september 2015

Kom til informationsmøde om sundhed i Horizon 2020

Overvejer du at søge midler til forskning og innovation gennem Horizon 2020 og ønsker information om, hvordan fokus i det nye arbejdsprogram ser ud?

26. august 2015

Konference: Hvilken plads har Europas udkantsområder i den store 10-års vækststrategi?

Europa-Parlamentets tematiske gruppe om landdistrikter inviterer sammen med EU’s Regionsudvalg til konference om hvilken rolle udkantsområder skal spille i forhold til EU’s overordnede vækststrategi, EU2020.

Se alle

2. september 2015

Månedens udblik: Letland

Letland var i årene efter selvstændigheden i 1991 et land, som var stor modtager af bistand og rådgivning. Peter Fjerring som er bestyrelsesmedlem i Foreningen Danmark-Letland udtaler "at med medlemsskabet af EU i 2004 er der sket en stor udvikling med økonomisk vækst og reformer af de offentlige institutioner, hvorfor danske aktører med fordel kan søge projekter og partnerskaber i Letland." Peter Fjerring har netop udgivet en ny rapport om samarbejde mellem skoler, foreninger og kommuner i Danmark og Letland

2. september 2015

Kommissionen vedtager investeringspakke for Dansk Fiskeri- og Akvakultur

Under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) er der netop vedtaget et dansk program, der skal bidrage til økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. EU bidrager med 208,4 mio. EUR til den samlede pakke på 267,6 mio. EUR.

26. august 2015

Midtjyske lærlinge med på WorldSkills i Brasilien

To unge lærlinge fra midtjyske erhvervsskoler klarede det godt blandt knap 1200 konkurrenter på WorldSkills 2015 i Brasilien.

15. juli 2015

Central Denmark EU Office går på ferie!

Som agurketiden sætter ind og sommervarmen breder sig over Europa vil CDEU gå på ferie.

8. juli 2015

Nyt netværk for styrkelse af entreprenørskabsundervisning i Europa

European Entrepreneurship Education NETwork (EE-HUB), et nyt netværk sammensat af en række europæiske organisationer, er blevet oprettet med det formål at styrke den entreprenørskabsundervisning i europæiske skoler. Netværket er finansieret af Europa-Kommissionens COSME-program.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu