• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Aktuelt - 6. december 2017

Ansøg om at blive European Entrepreneurial Region 2019

The European Entrepreneurial Region (EER) er en award, der identificerer og belønner regioner i EU, som viser en fremragende og innovativ iværksætterpolitisk strategi.

Aktuelt - 6. december 2017

Du kan nu indsende din ansøgning til MIT Water Innovation Prize

Du kan nu indsende din ansøgning til at deltage i MIT Water Innovation Prize, der er en start-up konkurrence. Det har til formål at understøtte studerende og entreprenørers idéer til at udvikle sig til konkrete business cases og ressourcer inden for vandinnovation.

Aktuelt - 6. december 2017

Europa-Kommissionen lancerer ny FAQ-side

Europa-Kommissionen har lanceret en ny side under Participant Portal, hvor du kan få svar på de mest stillede spørgsmål.

Aktuelt - 6. december 2017

Undgå de typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning

Styrelsen for Forskning og Uddannelser har udarbejdet en rapport, der kan komme dig til gode, hvis du overvejer at søge om EU-midler gennem Horizon 2020.

Aktuelt - 6. december 2017

Videokonkurrence: Hvordan lever du grønt?

Mange små og store valg i vores dagligdag som f.eks., hvad vi køber og spiser, hvilke transportmidler vi bruger, og hvordan vi opvarmer vores hjem påvirker miljøet og vores helbred. Derfor har det europæiske miljøagentur og dets partnere taget initiativ til denne ’I LIVE GREEN’ video-konkurrence.

Se alle aktuelle nyheder

6. december 2017

Hvordan reagerer din hjerne på frustrationer?

Neuroadfærdssygdomme er en af de største samfundsmæssige udfordringer i nutidens Europa. De har stor indflydelse på enkeltpersoners trivsel, store omkostninger for deres pårørende og for sundsheds- og velfærdssystemer.

6. december 2017

Partner søges med ekspertise i omdannelse af metangas

Antallet af naturgasreservater vokser både i og uden for Europa, men mange af dem bliver i sidste ende ikke udnyttet, da det er dyrt at transportere.

29. november 2017

Spansk forskningsinstitut søger partnere til projekt om maskineri og udstyr til landbrugs- og fødevaresektoren

Nano-overfladebehandling er en af de mest lovende teknologier indenfor fremtidens industri i Europa, og det gælder ikke mindst for maskiner og udstyr til landbrugs- og fødevaresektoren. Derfor søger et spansk, teknologisk forskningsinstitut partnere til et projekt om at udvikle produktionen af dette.

29. november 2017

Vil du være med til at integrere immigranter på arbejdsmarkedet?

Svenske Gävleborg søger partnere til et projekt om at integrere immigranter på arbejdsmarkedet. Byen har igangsat et projekt, der skal hjælpe til en hurtigere proces med at gå integreret immigranternes formelle og uformelle færdigheder på og kendskab til det svenske arbejdsmarked.

29. november 2017

Spansk forskningsinstitut søger partnere til projekt om polymerer og PVB-karakterisering, modificering og genanvendelse

Et spansk teknologisk forskningscenter søger i øjeblikket partnere til at indgå i et projekt om at udvikle og designe en sensor, der kan sortere og genanvende polyvinyl butyral (PVB).

Se alle aktuelle partnersøgninger

6. december 2017

Ansøg om at deltage i Voices of Culture’s brainstormsession

EU’s kulturministre blev i arbejdsprogrammet for kultur 2015-2018 enige om, at prioritere et politisk samarbejde mellem medlemsstaterne omkring kulturs indflydelse på social inklusion.

6. december 2017

Ny indkaldelse under Creative Europe

Der er nu åben for ansøgninger under Creative Europe-indkaldelsen, EAC/S23/2017. Indkaldelsen støtter ét innovativt projekt inden for den kulturelle og kreative sektor med 1,5 mio. EUR.

22. november 2017

Tilskud til filmuddannelse

Der er nu åbnet for en ny indkaldelse fra MEDIA Sub-programmet under Creative Europe, der har til formål at støtte filmuddannelsesprojekter. Projekter skal skabe bedre samarbejde mellem filmuddannelsesinitiativer i Europa med det formål at forbedre effektiviteten og den europæiske dimension i disse initiativer, samt at udvikle nye og innovative projekter, der udnytter digitale værktøjer. Filmuddannelsesinitiativernes målgruppe skal være unge under 19 år.

Se alle ansøgningsrunder

6. december 2017

Kom med til info-dag om sport i Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) organiserer en info-dag for potentielle ansøgere om Erasmus+´s delprogram for sport og dets støttemuligheder.

6. december 2017

Workshop om udfordringer i implementeringen af strukturreformer

Torsdag d. 14. december 2017 afholder Det Europæiske Regionsudvalg (European Committee of the Regions) en workshop om, hvordan det europæiske semester, der er en koordinering af økonomiske politikker i EU, er implementeret i EU’s medlemslande fra et lokalt og regionalt perspektiv.

29. november 2017

Bliv en ørn til afrapportering i Horizon 2020

Er du i tvivl om dokumentationskrav for projektomkostninger, udregning af timesatser og betingelserne for at bruge underleverandører? Så deltag i Horizon 2020 afrapporteringskursus og få styr på, hvordan du afrapporterer i praksis.

29. november 2017

EU Car Emissions Post 2020: Lettere køretøjer for mindre CO2-udledning

EURACTIV inviterer til workshop for at diskutere potentialet for lettere køretøjer som middel til at nå de nye mål om CO2-udledning efter 2020.

29. november 2017

Informationsmøde om tilskud til internationale projekter gennem Erasmus+ og Nordplus Junior

Arbejder du med dagtilbud, grundskoler eller ungdomsuddannelser? Ønsker du at styrke den internationale dimension på din institution? Du kan søge om tilskud til efteruddannelse eller partnerskaber i europæisk eller nordisk regi fra programmerne Erasmus+ og Nordplus Junior – kom og hør nærmere til infomationsmøde i Aarhus.

Se alle

6. december 2017

Ansøg om at blive European Entrepreneurial Region 2019

The European Entrepreneurial Region (EER) er en award, der identificerer og belønner regioner i EU, som viser en fremragende og innovativ iværksætterpolitisk strategi.

6. december 2017

Du kan nu indsende din ansøgning til MIT Water Innovation Prize

Du kan nu indsende din ansøgning til at deltage i MIT Water Innovation Prize, der er en start-up konkurrence. Det har til formål at understøtte studerende og entreprenørers idéer til at udvikle sig til konkrete business cases og ressourcer inden for vandinnovation.

6. december 2017

Europa-Kommissionen lancerer ny FAQ-side

Europa-Kommissionen har lanceret en ny side under Participant Portal, hvor du kan få svar på de mest stillede spørgsmål.

6. december 2017

Undgå de typiske fejl i en Horizon 2020-ansøgning

Styrelsen for Forskning og Uddannelser har udarbejdet en rapport, der kan komme dig til gode, hvis du overvejer at søge om EU-midler gennem Horizon 2020.

6. december 2017

Videokonkurrence: Hvordan lever du grønt?

Mange små og store valg i vores dagligdag som f.eks., hvad vi køber og spiser, hvilke transportmidler vi bruger, og hvordan vi opvarmer vores hjem påvirker miljøet og vores helbred. Derfor har det europæiske miljøagentur og dets partnere taget initiativ til denne ’I LIVE GREEN’ video-konkurrence.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu