• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Aktuelt - 21. juni 2017

Bliv en del af ekspertteamet, der evaluerer EU-sundhedsprojekter

Det EU-finansieret projekt INNOLABS, der har til formål at støtte SMV’ers udvikling af produkter, services og processer inden for sundhedssektoren, åbnede i starten af juni 2017 op for projektforslag. Du kan læse mere om indkaldelsen her.

Ansøgningsrunder - 21. juni 2017

Anden ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er åbnet

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder har nu mulighed for at indsende ansøgninger om tilskud til vådområdeprojekter.

Ansøgningsrunder - 21. juni 2017

Forskningsprojekter inden for kul- og stålindustrien kan nu søge EU-midler

Forskningsfonden for Kul og Stål (RFCS) indkalder forslag, der skal være med til at støtte de europæiske kul- og stålindustriers konkurrenceevne og miljøprofil.

Ansøgningsrunder - 21. juni 2017

Indkaldelse af forslag til bekæmpelse af svindel

Europa-Kommissionen åbner nu for forslag under Hercule III-programmet. Programmet yder økonomisk støtte til de nationale og regionale myndigheder i EU-medlemsstaterne samt forsknings- og uddannelsesinstitutter, der driver aktiviteter til beskyttelse af den Europæiske Unions finansielle interesser.

Arrangementer - 21. juni 2017

Webinar: Bliv klogere på den seneste udvikling inden for digital sundhed

Personlig sundhedsteknologi kan gøre sundhed og social velfærd mere sikker, bedre og mere bæredygtig. De nordiske lande har allerede rullet den sundhedsteknologiske motorvej ud, og politikere såvel som eksperter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige er gået sammen om at kortlægge deres sundhedsteknologier og de standarder samt rammer, de bruger.

Se alle aktuelle nyheder

21. juni 2017

Vil du være med til at udvikle medicin til behandling af hudsygdom?

En sydkoreansk SMV med ekspertise i udvikling af ny medicin har udviklet et lægemiddel til behandling af atopi. De søger i øjeblikket virksomheder med ekspertise inden for medicinsk undersøgelse, som kan udvikle et integreret system i forbindelse med et EUROSTARS-projekt.

21. juni 2017

Er din organisation stærk i monitorering, forudsigelse og ikke mindst algoritmer?

Så er din organisation måske den rette partner. En sydkoreansk SMV søger partnere til system, der skal kunne vedligeholde vindkraftværker og forudsige potentielle nedbrud. Systemet er baseret på et intelligent monitoreringssystem, der benytter IKT-teknologi som redskab til at bearbejde store mængde data og algoritmer. SMV’en søger partner, der vil være med til at udvikle systemet.

21. juni 2017

Partnere søges til projekt om geotermisk energi

Et spansk universitet søger to partnere til et projekt, der kan bidrage til udviklingen af et nyt geotermisk system. Med støttemidler fra Europa-Kommissionen lancerer GEOTHERMICA projekter, der blandt andet skal være med til at validere nye koncepter for udnyttelse af geotermisk energi inden for energisystemet.

21. juni 2017

Vil du være med til at skabe ny bæredygtig arkitektur?

Et polsk universitet søger partnere til arkitekturprojektet "Layered Green Wall", som er en metalkonstruktion med grøn beplantning.

13. juni 2017

Vær med til at koble solcelleanlæg med rengøringsrobotter

En sydkoreansk SMV søger partnere til projekt, der vil udvikle en rengøringsrobot kombineret med solceller og en drone med henblik på at øge effektiviteten.

Se alle aktuelle partnersøgninger

21. juni 2017

Anden ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er åbnet

Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder har nu mulighed for at indsende ansøgninger om tilskud til vådområdeprojekter.

21. juni 2017

Forskningsprojekter inden for kul- og stålindustrien kan nu søge EU-midler

Forskningsfonden for Kul og Stål (RFCS) indkalder forslag, der skal være med til at støtte de europæiske kul- og stålindustriers konkurrenceevne og miljøprofil.

21. juni 2017

Indkaldelse af forslag til bekæmpelse af svindel

Europa-Kommissionen åbner nu for forslag under Hercule III-programmet. Programmet yder økonomisk støtte til de nationale og regionale myndigheder i EU-medlemsstaterne samt forsknings- og uddannelsesinstitutter, der driver aktiviteter til beskyttelse af den Europæiske Unions finansielle interesser.

7. juni 2017

Vil du medvirke i netværkssamarbejde med andre europæiske kommuner?

Kommissionen har netop lanceret to nye indkaldelser under puljen Europa for Borgerne. Det overordnede formål er at støtte initiativer, der inddrager borgerne i EU’s politikudviklingsprocesser inden for fælles europæisk erindring om store skelsættende begivenheder eller perioder i nyere europæisk historie.

24. maj 2017

Europa-Nævnet offentliggør indsatsområder for 1. ansøgningsrunde 2018

For at fokusere oplysningsindsatsen om EU i 2018 har Europa-Nævnet på sit møde den 26. april 2017 besluttet at prioritere følgende emner for debat- og oplysningsaktiviteter, der får tilskud i 1. ansøgningsrunde 2018.

Se alle ansøgningsrunder

21. juni 2017

Webinar: Bliv klogere på den seneste udvikling inden for digital sundhed

Personlig sundhedsteknologi kan gøre sundhed og social velfærd mere sikker, bedre og mere bæredygtig. De nordiske lande har allerede rullet den sundhedsteknologiske motorvej ud, og politikere såvel som eksperter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige er gået sammen om at kortlægge deres sundhedsteknologier og de standarder samt rammer, de bruger.

21. juni 2017

Er du ung entreprenør? Og ønsker du viden om dine støttemuligheder i EU?

Så har du muligheden for at være med, når Styrelsen for Forskning og Uddannelse inviterer til seminar om mulighederne for at deltage i transnationale ungdomsaktiviteter med Erasmus+ Ungdom.

21. juni 2017

Informationsmøde om funding af excellent forskning via ERC Synergy Grant

Bliv klogere på Det Europæiske Forskningsråds (European Research Council, ERC) nye projekttype ERC Synergy Grant, når Styrelsen for Forskning og Uddannelse sætter fokus på funding af excellent forskning udført af topforskere i fællesskab.

21. juni 2017

Vil du vide mere om innovative udbud i en EU-kontekst?

Til oktober afholdes en storstilet konference om innovative udbud. Det sker i regi af det kommende estiske formandskab samt European Assistance for Innovation Procurement (Eafip)’s årlige event. Konferencen strækker sig over to dage, hvilket skaber gode muligheder for at komme vidt omkring innovative udbud inden for IKT-området.

13. juni 2017

Drømmer du om at blive evaluator på Horizon 2020-projekter?

Så har du muligheden for at se med, når EuroCenter inden længe afholder webinar om jobbet som evaluator og bedømmer af ansøgninger til Horizon 2020.

Se alle

21. juni 2017

Bliv en del af ekspertteamet, der evaluerer EU-sundhedsprojekter

Det EU-finansieret projekt INNOLABS, der har til formål at støtte SMV’ers udvikling af produkter, services og processer inden for sundhedssektoren, åbnede i starten af juni 2017 op for projektforslag. Du kan læse mere om indkaldelsen her.

13. juni 2017

Nyt værktøj vil fastholde unge på erhvervsuddannelserne

Et nyt online værktøj til at håndtere frafald på erhvervsuddannelserne blev sidste måned lanceret af Cedefop, Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse.

13. juni 2017

Vind prisen for innovativt genbrug af papir

Er du super til genbrug, eller kender du nogen, der er det? Så har du chancen for at blive årets europæiske genbruger af papir.

7. juni 2017

Skoler evaluerer deres digitale løsninger med et SELFIE-værktøj

Vi, borgere i Europa, skal være mere digitale kompetente, og den opgave skal skoler være med til at løfte. EU´s fælles forskningscenter er derfor i gang med at udvikle, hvad de kalder, et SELFIE-Tool eller på dansk, et `selvevalueringsværktøj´ til grundskoler og ungdomsuddannelser i Europa.

31. maj 2017

Rekordmange ungdomsorganisationer søger tilskud til udveksling og samarbejde med andre lande

Ungdomsskoler og ungdomsorganisationer i Danmark udviser stigende interesse for at lave udvekslinger og samarbejde med partnere i andre lande.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu