• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Partnersøgninger - 25. maj 2016

Partnere søges til projekt om forbedret databeskyttelse og dataintegritet

En israelsk virksomhed er på udkig efter partnere, der er interesserede i at søge støtte under Horizon 2020-programmet Cyber Security for SMEs, local public administration and Individuals. Virksomheden har specialiseret sig i brugen af software som en service, som tillader at alle brugere kan dele en fil, udføre transaktioner eller underskrive en kontrakt digitalt på en sikker måde.

Arrangementer - 25. maj 2016

Europæisk uge for regioner og byer 2016

Dette års ”European Week of Regions” (tidligere Open Days) løber af stablen d. 10.-13. oktober 2016 i Bruxelles. I år er det 14. gang, at arrangementet afholdes, og denne gang tages der udgangspunkt i de udfordringer, Europas regioner og byer i øjeblikket står over for. På arrangementet er der fokus på regionernes og byernes betydning for at skabe vækst og arbejdspladser samt implementering af EU’s samhørighedspolitik.

Ansøgningsrunder - 25. maj 2016

Det er nu igen muligt at søge støtte til miljø- og klimaprojekter under LIFE

Under LIFE, som er Europa-Kommissionens tilskudsprogram for miljø- og klimaprojekter, er de relevante indkaldelser for 2016 netop blevet offentliggjort. LIFE-programmet støtter udvikling og gennemførelse af målene i EU’s miljøpolitik og lovgivning, samt projekter som fokuserer på forebyggelse, tilpasning og planlægning inden for klimatilpasningen.

Arrangementer - 25. maj 2016

Save-the-date: Webinar om Eurostars-programmet

Eurostars yder økonomisk støtte inden for stort set alle fagområder til projekter, der har stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale. Projekterne skal ledes af små- og mellemstore virksomheder. Forud for den næste deadline for ansøgninger under Eurostars d. 15. september 2016 afholder EUREKA et webinar tirsdag d. 14. juni fra kl. 11-12, hvor der er fokus på at skabe et overblik over Eurostars-programmet.

Partnersøgninger - 25. maj 2016

Fornyelse og forbedring af fjernvarmeanlæg

Myndighederne i Navarra er i gang med et delprojekt, der skal forny forældede fjernvarmeanlæg, som en del af et Horizon 2020-projekt.

Se alle aktuelle nyheder

25. maj 2016

Partnere søges til projekt om forbedret databeskyttelse og dataintegritet

En israelsk virksomhed er på udkig efter partnere, der er interesserede i at søge støtte under Horizon 2020-programmet Cyber Security for SMEs, local public administration and Individuals. Virksomheden har specialiseret sig i brugen af software som en service, som tillader at alle brugere kan dele en fil, udføre transaktioner eller underskrive en kontrakt digitalt på en sikker måde.

25. maj 2016

Fornyelse og forbedring af fjernvarmeanlæg

Myndighederne i Navarra er i gang med et delprojekt, der skal forny forældede fjernvarmeanlæg, som en del af et Horizon 2020-projekt.

25. maj 2016

Festivaler som platform for innovation

Innofest er et projekt under Interreg Nordsøen, der skal give opstartsvirksomheder og SMV’er mulighed for at afprøve og integrere innovationstiltag på festivaller og herigennem skabe øget, brugerdreven innvoation.

25. maj 2016

Ny teknologi skal samle data til bekæmpelse af klimaforandringer

Den franske innovationsvirksomhed Reuniwatt specialiserer sig inden for produktion og tilvejebringelse af data til brug i en klima- og miljøkontekst. De søger partnere der kan bidrage til denne teknologi og anvendelsen af den, som en del af indkaldelsen Joint Call on Researching and Advancing Climate Services Development.

25. maj 2016

Brug af geospatiale data til forbedring af territorial forvaltning

I dag bruges satellitdata og lignende teknologier til generering, vedligeholdelse og brug af geodata i forbindelse med bedre forvaltning, planlægning og forståelse af territoriale områder. Et konsortium, under ledelse af en offentlig institution i Rumænien, søger nu yderligere partnere til et projekt, der sigter på at fremme brugen af geospatiale data i Europa.

Se alle aktuelle partnersøgninger

25. maj 2016

Det er nu igen muligt at søge støtte til miljø- og klimaprojekter under LIFE

Under LIFE, som er Europa-Kommissionens tilskudsprogram for miljø- og klimaprojekter, er de relevante indkaldelser for 2016 netop blevet offentliggjort. LIFE-programmet støtter udvikling og gennemførelse af målene i EU’s miljøpolitik og lovgivning, samt projekter som fokuserer på forebyggelse, tilpasning og planlægning inden for klimatilpasningen.

25. maj 2016

Demokrati, menneskerettigheder og beskyttelse af udsatte grupper i Kosovo

For at sikre et bedre samfund, baseret på menneskerettigheder, social bæredygtighed og inklusion af udsatte grupper er der nu åbnet to ansøgningsrunder der skal sætte fokus på og understøtte den positive udvikling som Kosovo netop nu er ved at gennemgå.

25. maj 2016

Søg støtte til projekter, der fremmer medarbejderinddragelse på arbejdspladsen

Inddragelse af medarbejdere er et vigtigt element for at sikre et godt arbejdsmiljø. Virksomhedernes ledere sidder ikke inde med løsninger på alle arbejdsmiljøproblemer, hvorimod medarbejderne og deres repræsentanter har indgående kendskab til og erfaring med, hvordan arbejdet udføres, og hvordan det påvirker dem. Derfor er det centralt, at medarbejdere og ledere arbejder tæt sammen for at finde fælles løsninger på fælles problemer. Med henblik på at sikre øget medarbejderinddragelse på europæisk niveau, har Europa-Kommissionen åbnet op for en ansøgningsrunde, der giver støtte til aktiviteter, som sætter fokus på netop dette.

18. maj 2016

Implementering af havstrategirammedirektivet

Kommissionen åbner nu op for en ansøgningsrunde, der skal hjælpe med at skabe en sammenhængende, koordineret og konsistent implementering af havstrategirammedirektivet.

18. maj 2016

Digitale indre marked

Som et led i Connecting Europe Facility-programmet (CEF) lancerer Kommissionen nu fire ansøgningsrunder, der skal forbedre det transeuropæiske kommunikationsnetværk.

Se alle ansøgningsrunder

25. maj 2016

Europæisk uge for regioner og byer 2016

Dette års ”European Week of Regions” (tidligere Open Days) løber af stablen d. 10.-13. oktober 2016 i Bruxelles. I år er det 14. gang, at arrangementet afholdes, og denne gang tages der udgangspunkt i de udfordringer, Europas regioner og byer i øjeblikket står over for. På arrangementet er der fokus på regionernes og byernes betydning for at skabe vækst og arbejdspladser samt implementering af EU’s samhørighedspolitik.

25. maj 2016

Save-the-date: Webinar om Eurostars-programmet

Eurostars yder økonomisk støtte inden for stort set alle fagområder til projekter, der har stor nyhedsværdi og internationalt markedspotentiale. Projekterne skal ledes af små- og mellemstore virksomheder. Forud for den næste deadline for ansøgninger under Eurostars d. 15. september 2016 afholder EUREKA et webinar tirsdag d. 14. juni fra kl. 11-12, hvor der er fokus på at skabe et overblik over Eurostars-programmet.

18. maj 2016

Tilskudsmuligheder ved ungdomsudveksling

Uddannelses- og Forskningsministeriet afholder et kursus for organisationer på ungdomsområdet omkring de eksisterende muligheder for at søge Erasmus+ støtte til udvekslingsophold i Europa.

18. maj 2016

Konference: læring og uddannelse i den digitale tidsalder

EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning) afholder igen i år en konference, som sætter fokus på, hvordan man kan øge sammenhængen mellem praksisbaseret og anvendt forskning inden for uddannelsesområdet og den uddannelsespolitik, der udvikles. Temaet for dette års konference er konsekvenserne af den digitale tidsalder for læring, uddannelse og forskning.

11. maj 2016

International konference om elektromobilitet i intelligente byer

Hvis du interesserer dig for intelligente byer og elektromobilitet er denne konference noget for dig. Konferencen omhandler elektromobilitet i intelligente byer og er organiseret af Gøteborg by. Gøteborg har gode erfaringer med at anvende informations- og kommunikationsteknologi til at gøre byen mere intelligent og effektiv i forbruget af ressourcer samtidig med, at den understøtter innovation og en økonomi med lav CO2-udledning.

Se alle

25. maj 2016

Erasmus+ hitter: markant stigning i antallet af internationale projekter på uddannelsesområdet

Antallet af ansøgninger om tilskud til europæiske projekter inden for ungdomsområdet er steget med 47 % i forhold til samme ansøgningsrunde sidste år. De danske ungdomsskoler- og organisationer har stort udbytte af tilskud til projekter i Danmark og til udvekslinger rundt om i Europa.

4. maj 2016

Ugens triste historie: Julie forlader os

I dag siger vi farvel til Julie Sand Jørgensen, som har været i løntilskud hos Central Denmark EU Office siden januar. Julie har gjort et fantastisk stykke arbejde på kulturområdet, og vi kommer til at savne hende.

4. maj 2016

Indstil en forsker til Hubert Curien Prisen

Hubert Curien Prisen er for videnskabsmænd og beslutningstagere, der beskæftiger sig med at forbinde resultater fra det ydre rum med samfundsmæssige problemstillinger. Deadline for indstillingen er den 29. maj.

4. maj 2016

Direkte indflydelse på evalueringen af direktiv om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer

I Stockholm har de et stort fokus på, hvordan man kan fremme renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport. Jonas Ericson, som netop arbejder inden for dette område, er blevet udpeget til ordfører for en gruppe i Europa-Kommissionen, som skal revidere direktivet om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport. I den forbindelse søger han input fra andre europæiske byer, som har erfaringer med enten fordele eller ulemper ved direktivet, og som har input til hvordan samarbejde mellem offentlige myndigheder omkring indkøb af køretøjer kan styrkes.

4. maj 2016

Midtjyske virksomheder er gode til at få innovationsstøtte fra EU

Ny opgørelse viser, at Danmark er det land, der modtager næst flest midler per indbygger fra EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020. Det er særligt små og mellemstore virksomheder, der er gode til at få støtte fra SMV-instrumentet – og de midtjyske virksomheder er ingen undtagelse.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu