• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Aktuelt - 19. oktober 2016

Snart åbnes der for en ny type af indkaldelser

Til december 2016 åbner URBACT for en ny type af indkaldelser, hvor formålet er at dele erfaringer og gode eksempler. Beslutningen om en ny type indkaldelser blev truffet under topmødet i Bratislava. Man ønsker hermed at blive bedre til at forstå, adoptere og genbruge de bedste praksisser fra europæiske byer til andre europæiske byer over hele Europa.

Aktuelt - 19. oktober 2016

Aarhus 2017 – meget mere end en kulturhovedstad

At være kulturhovedstad kan bruges til meget mere end, man måske lige forestiller sig.

Partnersøgninger - 19. oktober 2016

Test og validering af organiske affaldsanlæg

En spansk virksomhed med ekspertise inden for optimering af biogasprocesser søger partnere til at teste og validere metoder inden for håndtering af biogasanlæg.

Partnersøgninger - 19. oktober 2016

Lighthouse-byer: Effektivisering af offentlige tjenesteydelser

Et partnerkonsortium med Budapest kommune som lead partner søger partnere i form af Lighthouse-byer og følgebyer. Formålet er at understøtte offentlige tjenesteydelser via tværgående IKT-løsninger.

Partnersøgninger - 19. oktober 2016

Genbrug af high-end apparater

Et tysk forskningsinstitut ønsker at genbruge dele af high-end udstyr, som kan tilbydes som add-ons til elektroniske apparater.

Se alle aktuelle nyheder

19. oktober 2016

Test og validering af organiske affaldsanlæg

En spansk virksomhed med ekspertise inden for optimering af biogasprocesser søger partnere til at teste og validere metoder inden for håndtering af biogasanlæg.

19. oktober 2016

Lighthouse-byer: Effektivisering af offentlige tjenesteydelser

Et partnerkonsortium med Budapest kommune som lead partner søger partnere i form af Lighthouse-byer og følgebyer. Formålet er at understøtte offentlige tjenesteydelser via tværgående IKT-løsninger.

19. oktober 2016

Genbrug af high-end apparater

Et tysk forskningsinstitut ønsker at genbruge dele af high-end udstyr, som kan tilbydes som add-ons til elektroniske apparater.

19. oktober 2016

Bilindustriens Factory of the Future

To franske klynger specialiserede i udvikling inden for bilindustrien søger partnere til at udvinde og implementere nye teknologier i produktionslinjen.

19. oktober 2016

Spansk forskningsinstitut søger SMV’er

Et spansk forskningsinstitut er på udkig efter SMV’er, der er interesserede i at søge støtte under Horizon 2020-programmet ”Behavioural change toward energy efficiency through ICT”.

Se alle aktuelle partnersøgninger

19. oktober 2016

Civilsamfundssamarbejde på ungdomsområdet

Samarbejde med civilsamfundsorganisationer på uddannelses- og ungdomsområdet er afgørende for at skabe en bred følelse af ejerskab i forbindelse med strategier og politikker for livslang læring, og for at tage hensyn til aktørernes idéer og problemstillinger på alle niveauer.

19. oktober 2016

Støtte til europæiske netværk

Nu åbner der en ny ansøgningsrunde indenfor Creative Europe, hvor der gives tilskud med henblik på at støtte europæiske netværk, der er aktive inden for de kulturelle og kreative sektorer. Det er hensigten, at denne støtte skal have en strukturerende virkning for aktørerne i de kulturelle og kreative sektorer.

12. oktober 2016

Undervis i brugen af Copernicus-programmet til observation af Jorden

Generaldirektoratet GROW har med dette call til formål at understøtte målrettede uddannelsesprogrammer i brugen af Copernicus-programmet. Copernicus er et program, der henter informationer om Jorden, som blandet andet beslutningstagere og offentlige institutioner kan gøre brug af.

5. oktober 2016

Ny ansøgningsrunde inden for Creative Europe kultur-delprogrammet

Denne ansøgningsrunde ligger inden for den del af Creative Europe programmet, som omhandler støtte til kultur. Her er fire puljer: europæiske samarbejdsprojekter, netværk, platforme og litterære oversættelsesprojekter.

28. september 2016

Ny ansøgningsrunde inden for Interreg Østersøen åbner

Nu åbner Interreg Østersøen for en ny ansøgningsrunde, som hedder ”Seed Money”. Interreg Østersø er EU’s program for udviklingen af en mere innovativ, bedre tilgængelig og bæredygtig Østersøregion i perioden 2014-2020.

Se alle ansøgningsrunder

19. oktober 2016

Urban Agenda for EU: En Smart Cities-tilgang

Hør om finansieringsmulighederne for udviklingen af Smart Cities.

19. oktober 2016

Morgenmøde om bæredygtighed på lokalt niveau

Kom og hør eksempler på hvordan lokale aktører i Europa udfører bæredygtige løsninger i praksis.

19. oktober 2016

Informationsdag om Den Internationale Dimension i Erasmus+

Styrelsen for Videregående Uddannelser inviterer til informationsdag om mulighederne for tilskud til mobilitets- og samarbejdsprojekter med lande uden for Europa gennem Erasmus+ Den Internationale Dimension. Mødet henvender sig til de videregående uddannelser.

19. oktober 2016

Aktiv og sund aldring – Fremtiden for sundhed og omsorg i Europa

I december afholder Europa-Kommissionen for anden gang europæisk topmøde om innovation inden for aktiv og sund aldring, hvor fokus dette år er på digital innovation og hvordan det digitale indre marked kan bruge den demografiske udvikling som en mulighed til social udvikling og økonomisk vækst i Europa.

12. oktober 2016

Fremtiden for Arktis

Det Arktiske Råd fejrer i år sit 20 års jubilæum. Deres resultater fra 2 års arbejde vil blive fremhævet i årets symposium sammen med deres fokuspunkt, nemlig udvikling af et bæredygtigt samfund.

Se alle

19. oktober 2016

Snart åbnes der for en ny type af indkaldelser

Til december 2016 åbner URBACT for en ny type af indkaldelser, hvor formålet er at dele erfaringer og gode eksempler. Beslutningen om en ny type indkaldelser blev truffet under topmødet i Bratislava. Man ønsker hermed at blive bedre til at forstå, adoptere og genbruge de bedste praksisser fra europæiske byer til andre europæiske byer over hele Europa.

19. oktober 2016

Aarhus 2017 – meget mere end en kulturhovedstad

At være kulturhovedstad kan bruges til meget mere end, man måske lige forestiller sig.

19. oktober 2016

CDEU søger medarbejdere i Bruxelles

Er du vores nye kollega til kontoret i Bruxelles? Så læs vores jobopslag her.

19. oktober 2016

Forskning anno 2030

På konferencen ”Europe 2030 and the next Framework Programme” i Bruxelles d. 12. oktober løftede Generaldirektøren for Forskning og Innovation, Robert-Jan Smits, sløret for processen frem mod det nye forskningsprogram for 2021-2027. Der blev således sat fokus på forskning anno 2030, hvad har fungeret bedst under det nuværende forskningsprogram Horizon 2020, og hvad skal der eventuelt sættes skarpere ind på?

12. oktober 2016

The European Capital of Innovation Award 2017 – iCapital

Nu er det tid til tredje udgave af Den europæiske hovedstads innovationspris.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu