• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Arrangementer - 22. november 2017

Save the date! Lanceringsmøde og workshop for FAIRWAY og WaterProtect

FAIRWAY og WaterProtect holder lanceringsmøde og workshop i Bruxelles, og dette er en oplagt mulighed for at blive opdateret med den seneste indsigt i udfordringerne på vandområdet. Du vil også lære mere om både tilgangen og formålet med de to projekter, og du vil lære om barriererne og problematikkerne omkring integrering af videnskabelig støtte til EU-politik fra aktører i EU-systemet.

Aktuelt - 22. november 2017

Pris til den, der har den bedste løsning på ældres mobilitet

Andelen af ældre mennesker i Europa stiger, og derfor skal deres mulighed for bevægelighed forbedres, så den imødekommer de ældres behov for at komme omkring og dermed undgå social isolation. Jo friere de ældre er, jo mere kan de deltage aktivt både i erhvervslivet og ved sociale begivenheder. Derfor uddeler Horizon 2020 en pris på 2 mio. EURO til den løsning, der bedst forbedrer ældres mobilitet.

Aktuelt - 22. november 2017

Skal du vinde en Smart Ageing-pris?

Ældre mennesker er i risiko for social isolation i det moderne samfund. Den udvikling vil Active and Assistive Living-netværket (AAL) gerne ændre. Derfor uddeler de en pris til services og produkter, der udnytter innovativ digital teknologi til at hjælpe ældre til et aktivt socialt liv. Undersøgelser viser at ældre, som støttes i dette, lever længere og bedre.

Arrangementer - 22. november 2017

Få mest muligt ud af EU-ressourcer i din by eller region

En ny udgave af Regionsudvalgets online kursus (MOOC) starter den 15. januar 2018. Denne tredje udgave vil fokusere på, hvordan man får mest muligt ud af EU’s ressourcer til regioner og byer via videoer, factsheets samt praktiske opgaver, der vil give deltagere mulighed for at interagere med hinanden.

Gode historier - 22. november 2017

Aarhus Universitet udstiller om AMR i EU-Parlamentet

Der var fuldt hus, da Aarhus Universitet (AU) i samarbejde med CDEU i aftes slog dørene op til en stort anlagt udstilling om AMR, eller antibiotikaresistens, i EU-Parlamentet.

Se alle aktuelle nyheder

22. november 2017

Spansk forskningsinstitut søger partnere med ekspertise i hydrogenering af CO2-processer og konvertering fra methanol til benzin

Et spansk non-profit forskningsinstitut med speciale i teknisk og social udvikling søger endnu en gang partnere til et nyt projekt. Instituttet har koordineret 19 af de i alt 35 deltagende EU-projekter fra FO6 til Horizon 2020, inklusive LIFE og ECO-Innovation-programmer. Projektets formål er at stabilisere udledningen af drivhusgasser som CO2 ved at konvertere den udledte gas til produkter, der kan bruges i industrien. Der skal derfor udvikles en ny bifunktionel nanoteknologibaseret katalysator til at udnytte CO2 som et råstof for syntesen af flydende brændstof.

8. november 2017

Vil du være med til at gøre shippingtransport grønnere med vindenergi?

Der er nu åbnet for en ny partnersøgning under Interreg Nordsøen-programmerne. Projektets formål er at udnytte vindkraft til at nedbringe CO2-udledningen fra skibstransport. Kombinationen af moderne teknologi og traditionel vindkraft til fremdrift ved sejl vil kunne reducere brugen af fossile brændstoffer til under 50%, hvilket vil være en stor gevinst for miljøet.

1. november 2017

Er du en SMV med ekspertise i online træningsmoduler?

En spansk SMV søger partnere til at deltage i et projekt som underentreprenør eller tredjepart, der tilbyder online træningsmoduler om overførbare færdigheder.

18. oktober 2017

Spansk SMV søger partner inden for landbrugssektoren

En spansk SMV søger partner inden for landbrugssektoren med det formål at udbrede deres nyudviklede, valle-baserede desinficeringsprodukt til andre frugter og grøntsager.

18. oktober 2017

Belgisk universitet søger partner til Eurostars-projekt

Afdelingen for ”Development Genetics” fra et Belgisk universitet søger en SMV med ekspertise i innovation inden for smertebehandling til deltagelse i et Eurostars-projekt.

Se alle aktuelle partnersøgninger

22. november 2017

Tilskud til filmuddannelse

Der er nu åbnet for en ny indkaldelse fra MEDIA Sub-programmet under Creative Europe, der har til formål at støtte filmuddannelsesprojekter. Projekter skal skabe bedre samarbejde mellem filmuddannelsesinitiativer i Europa med det formål at forbedre effektiviteten og den europæiske dimension i disse initiativer, samt at udvikle nye og innovative projekter, der udnytter digitale værktøjer. Filmuddannelsesinitiativernes målgruppe skal være unge under 19 år.

1. november 2017

Vær med til at udvikle bæredygtig blå økonomi

Der er nu åbnet for en ny indkaldelse under EASME, hvis formål er at accelerere implementeringen af europæisk maritim lovgivning og skabe bæredygtig blå økonomi i Middelhavet og resten af Europa. Indkaldelsen ”Sustainable Blue Economy” har et budget på 14,5 millioner EUR som fordeler sig på fire delelementer, der alle har særligt fokus på innovation, forskning og samarbejde.

1. november 2017

Ny programvejledning for 2018 til Erasmus+

Erasmus+ har opdateret deres programvejledning, som er gældende for alle indkaldelser i 2018.

Se alle ansøgningsrunder

22. november 2017

Save the date! Lanceringsmøde og workshop for FAIRWAY og WaterProtect

FAIRWAY og WaterProtect holder lanceringsmøde og workshop i Bruxelles, og dette er en oplagt mulighed for at blive opdateret med den seneste indsigt i udfordringerne på vandområdet. Du vil også lære mere om både tilgangen og formålet med de to projekter, og du vil lære om barriererne og problematikkerne omkring integrering af videnskabelig støtte til EU-politik fra aktører i EU-systemet.

22. november 2017

Få mest muligt ud af EU-ressourcer i din by eller region

En ny udgave af Regionsudvalgets online kursus (MOOC) starter den 15. januar 2018. Denne tredje udgave vil fokusere på, hvordan man får mest muligt ud af EU’s ressourcer til regioner og byer via videoer, factsheets samt praktiske opgaver, der vil give deltagere mulighed for at interagere med hinanden.

22. november 2017

Online info-møde om ny indkaldelse inden for Erasmus+ Sector Skills Alliances

The Education, Audivisual and Culture Executive Agency (EACEA) afholder i samarbejde med Kommissionens generaldirektorat for Kultur og Uddannelse (DG EAC) et online informationsmøde for at forklare tilskudsrammen Sector Skills Alliances inden for Erasmus+ under indkaldelsen EAC/A05/2017. Her vil den politiske baggrund for den nye indkaldelse blive præsenteret og samtidig vil der være rådgivning ifm. forberedelse af ansøgninger.

Se alle

22. november 2017

Pris til den, der har den bedste løsning på ældres mobilitet

Andelen af ældre mennesker i Europa stiger, og derfor skal deres mulighed for bevægelighed forbedres, så den imødekommer de ældres behov for at komme omkring og dermed undgå social isolation. Jo friere de ældre er, jo mere kan de deltage aktivt både i erhvervslivet og ved sociale begivenheder. Derfor uddeler Horizon 2020 en pris på 2 mio. EURO til den løsning, der bedst forbedrer ældres mobilitet.

22. november 2017

Skal du vinde en Smart Ageing-pris?

Ældre mennesker er i risiko for social isolation i det moderne samfund. Den udvikling vil Active and Assistive Living-netværket (AAL) gerne ændre. Derfor uddeler de en pris til services og produkter, der udnytter innovativ digital teknologi til at hjælpe ældre til et aktivt socialt liv. Undersøgelser viser at ældre, som støttes i dette, lever længere og bedre.

22. november 2017

Central Denmark EU Office i Bruxelles søger løntilskudsmedarbejder

Central Denmark EU Office (CDEU) arbejder for at bringe Midtjylland og EU tættere sammen, og det skal du have mod på at bidrage til. Du skal således have lyst til at spille en aktiv rolle for at internationalisere Midtjylland samt at igangsætte og drive EU-projekter sammen med vores samarbejdspartnere i Midtjylland.

22. november 2017

Ny køreplan for tilskud under Horizon2020

Europa-Kommissionen har nu offentliggjort en opdateret version af den tilskudsaftale med uddybende forklaringer, der følger med godkendte Horizon 2020-projekter. Hvis du deltager i Horizon2020 projekter, eller er med i budgetlægningen på ansøgninger til Horizon2020, så kan denne nye køreplan bruges til at forstå og navigere rundt i kontrakten med EU.

22. november 2017

Vidensudveksling: Integration af indvandrere på arbejdsmarkedet

I de seneste år har Gävleborg, der er en svensk region i det centrale Sverige, oplevet en stor tilstrømning af indvandrere. De kommer særligt fra Syrien, Irak, Afghanistan og Eritrea og mange af dem har den uddannelse og faglige kompetencer, som regionen har brug for.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu