• Seneste nyt
  • Partnersøgninger
  • Ansøgningsrunder
  • Arrangementer
  • Aktuelt
Aktuelt - 12. juli 2017

EU-fokus holder ferie i uge 29, 30 og 31

Denne uges EU-fokus er det sidste i rækken, inden sommerferien indtræder i uge 29, 30 og 31.

Aktuelt - 12. juli 2017

Lån til sundhed ved Europæiske Investeringsbank

I løbet af de kommende år står sundhedssystemerne i EU over for massivt voksende udgifter til – ikke mindst – en aldrende befolkning. Netop disse udfordringer skal Den Europæiske investeringsbank (EIB) være med til at løse med sin nye strategi, hvor blandt andet innovation og digitalisering bliver centrale områder.

Aktuelt - 12. juli 2017

Udbred kendskabet til EU’s værdier og historie - og vind op til 50.000 EUR

Europa-Kommissionen har netop lanceret en ny konkurrence, hvor du har mulighed for at bidrage til at øge kendskabet til og forståelsen for den fælles europæiske historie. Formålet er at opbygge tillid og ejerskabsfølelse til EU som fælles projekt, hvilket indebærer et fokus på vores fælles historie, værdier og handlinger.

Ansøgningsrunder - 12. juli 2017

Ny indkaldelse er åbnet for Nordsøområdet

Interreg Nordsøregionen har netop åbnet op for sin fjerde indkaldelse med fokus på at bidrage til udvikling og bæredygtig økonomisk vækst på tværs af landene i nordsøregionen. Den fjerde indkaldelse har fire fokusområder;

Arrangementer - 12. juli 2017

Vil du være med til at udvikle morgendagens undervisere og trænere?

Så har du nu muligheden for at melde ind med en innovativ og nyskabende projektidé, der sætter fokus på professionel udvikling af undervisere i folkeskoler, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og sportsklubber.

Se alle aktuelle nyheder

12. juli 2017

Opkvalificér personale på ældreområdet gennem udvekslingsophold

En sammenslutning af franske plejehjem søger partnere til projekt, der har til formål at give ansatte nye kompetencer og teknikker særligt inden for ældreområdet. Projektet er rettet mod plejehjem, NGO’er og offentlige instanser (helst i landdistriktsområder), der har interesse i at opkvalificere sit plejepersonel gennem udvekslingsophold hos andre europæiske institutioner for ældre.

5. juli 2017

Vær med til at opskalere Smart Grid

Et hollandsk forskningsinstitut søger partnere til projektet ’Scale up Smart Grid Innovations’.
Smart Grid er en fælles betegnelse for et el-system baseret på vedvarende energikilder, der effektivt fordeler og udnytter elproduktionen.

5. juli 2017

Udvikler din virksomhed lægemidler mod leukæmi og lymfeknudekræft?

En italiensk forskergruppe søger partnere til projekt, der vil udarbejde en ny terapeutisk tilgang til behandling af leukæmi og lymfeknudekræft. Som oftest benyttes kemoterapi, men behandlingsformen er nødsaget til at blive komplimenteret med nye terapeutiske tilgange til sværere tilfælde.

5. juli 2017

Partnere søges til udvikling af medicin til behandling af neurodegenerative og psykiske lidelser

En italiensk forskningsgruppe har udviklet en platform til screening af komponenter til behandling af neurodegenerative og psykiske lidelser.

5. juli 2017

Vil du være med til at udvikle teknologien bag personlig medicin?

En italiensk forskningsgruppe har udviklet personaliseret behandling af leddegigt. Sådanne behandlinger har høje omkostninger og har ikke effekt for alle, der lider af leddegigt.

Se alle aktuelle partnersøgninger

12. juli 2017

Ny indkaldelse er åbnet for Nordsøområdet

Interreg Nordsøregionen har netop åbnet op for sin fjerde indkaldelse med fokus på at bidrage til udvikling og bæredygtig økonomisk vækst på tværs af landene i nordsøregionen. Den fjerde indkaldelse har fire fokusområder;

5. juli 2017

Ny ansøgningsrunde for EU-midler til transeuropæiske telenet

Under Connecting Europe Facility (CEF) indkalder Europa-Kommissionen nye forslag under arbejdsprogrammet for støtte til transeuropæiske telenet. I alt fire indkaldelser lanceres med henblik på at yde støtte til projekter med fokus på telenet.

5. juli 2017

Ny indkaldelse inden for lærings- og vurderingsteknologi

Europa-Kommissionen indkalder projektforslag, der udvikler og demonstrerer en lærings- og vurderingsteknologi, som virker på tværs af Europas grænser.

5. juli 2017

Vil du ansøge om midler fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak?

Du har nu mulighed for at søge midler fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak.

28. juni 2017

SMV’er med innovative ideer kan søge EU-tilskud

Eurostars støtter forsknings- og udviklingsorienterede små og mellemstore virksomheder, som udvikler innovative produkter, processer og services inden for alle teknologiske områder. Det er nu igen muligt at indsende ansøgninger frem mod næste deadline torsdag den 14. september 2017.

Se alle ansøgningsrunder

12. juli 2017

Vil du være med til at udvikle morgendagens undervisere og trænere?

Så har du nu muligheden for at melde ind med en innovativ og nyskabende projektidé, der sætter fokus på professionel udvikling af undervisere i folkeskoler, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og sportsklubber.

12. juli 2017

Vil du være med til at udvikle morgendagens undervisere og trænere?

Så har du nu muligheden for at melde ind med en innovativ og nyskabende projektidé, der sætter fokus på professionel udvikling af undervisere i folkeskoler, ungdomsuddannelser, voksenuddannelser og sportsklubber.

12. juli 2017

Hvordan booster vi forskning og innovation i vandsektoren?

Det kan du blive meget klogere på, når Europa-Kommissionen sammen med EU-agenturet for SMV’er EASME og EIP Water-platformen inviterer til konference i september.

12. juli 2017

Konference med fokus på fiskeri- og havpolitik

Fra torsdag den 12. til fredag den 13. oktober 2017 afholder det estiske formandskab for EU og Europa-Kommissionen en konference med fokus på Den Europæiske Søfarts- og Fiskerifond (EHFF), som vil samle interessenter fra hele EU.

12. juli 2017

Smart Cities: Nordic Edge Expo afholder arrangement om smarte byprojekter

Smart cities- og lighthouse-projekter finansieres af Europa-Kommissionen gennem Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogrammet med det formål at samle byer, industri og borgere for at demonstrere løsninger, som kan føre til målbare fordele inden for blandt andet energi og ressourceeffektivitet.

Se alle

12. juli 2017

EU-fokus holder ferie i uge 29, 30 og 31

Denne uges EU-fokus er det sidste i rækken, inden sommerferien indtræder i uge 29, 30 og 31.

12. juli 2017

Lån til sundhed ved Europæiske Investeringsbank

I løbet af de kommende år står sundhedssystemerne i EU over for massivt voksende udgifter til – ikke mindst – en aldrende befolkning. Netop disse udfordringer skal Den Europæiske investeringsbank (EIB) være med til at løse med sin nye strategi, hvor blandt andet innovation og digitalisering bliver centrale områder.

12. juli 2017

Udbred kendskabet til EU’s værdier og historie - og vind op til 50.000 EUR

Europa-Kommissionen har netop lanceret en ny konkurrence, hvor du har mulighed for at bidrage til at øge kendskabet til og forståelsen for den fælles europæiske historie. Formålet er at opbygge tillid og ejerskabsfølelse til EU som fælles projekt, hvilket indebærer et fokus på vores fælles historie, værdier og handlinger.

12. juli 2017

CDEU i aktion for europæisk klimatilpasning

Klimaet forandrer sig hurtigere og hurtigere. Det kommer snart til at påvirke mio. af borgere i Europa. Derfor er det store spørgsmål på europæisk plan: Har EU en koordinerende – måske endda en politisk – rolle? Og i givet fald hvilken? Dette spørgsmål vender vi tilbage til – senest når Europa-Kommissionen udsender en offentlig høring om det til efteråret.

5. juli 2017

Byer som drivere for omstilling

Onsdag i sidste uge den 28. juni var det Europæiske Regionsudvalg vært for høringen ’Byer som aktører i åben innovation’, hvor Europa-Kommissionen såvel som diverse interessenter var repræsenteret. Blandt andre lektor ved Aarhus Universitet Marin Brynskov holdt et oplæg på vegne Open & Agile Smart Cities (OASC) med titlen ’Smarte og bæredygtige byer – forskning og innovation som accelerator for omstilling’.

Se alle

Central Denmark EU Office  //  Avenue de Tervueren 35  //  B-1040 Bruxelles  //  tel: +32 2 230 87 32  //   info@centraldenmark.eu